Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Ondernemer in de btw (art. 7 Wet OB)

Bijgewerkt tot 22-04-2024 Auteur De redactie

1 InleidingEen ondernemer is belastingplichtig voor de Wet op de omzetbelasting (Wet OB). Het begrip ondernemer is voor de Wet OB nader ingevuld in art. 7 Wet OB. Ondernemer is een ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent (art. 7 lid 1 Wet OB), in het hiernavolgende wordt hierop uitgebreider ingegaan. Onder bedrijf wordt ook verstaan een beroep, alsmede de exploitatie van een vermogensbestanddeel (zoals verhuur van een onroerende zaak of machines) (art. 7 lid 2 Wet OB). De Wet op de omz…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 7

 • 1

  Ondernemer is ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent.

 • 2

  Waar in deze wet wordt gesproken van bedrijf, wordt daaronder mede verstaan:

  • a.

   beroep;

  • b.

   exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.

 • 3

  Bij ministeriële regeling kan worden bepaald, dat publiekrechtelijke lichamen die, anders dan als ondernemer, prestaties verrichten welke uit hun aard ook door ondernemers kunnen worden verricht, met betrekking tot die prestaties als ondernemer worden aangemerkt.

 • 4

  Natuurlijke personen en lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die op grond van het bepaalde in dit artikel ondernemer zijn en die in Nederland wonen of zijn gevestigd dan wel aldaar een vaste inrichting hebben en die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven, dat zij een eenheid vormen, worden, al dan niet op verzoek van één of meer van deze natuurlijke personen of lichamen, bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur als één ondernemer aangemerkt en wel met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de inspecteur die beschikking heeft afgegeven. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter zake van de vorming, wijziging en beëindiging van de fiscale eenheid.

 • 5

  Onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden kunnen lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen die, anders dan als ondernemer, prestaties verrichten ten behoeve van ondernemers, die krachtens artikel 15 ter zake belasting in aftrek zouden hebben kunnen brengen, indien die prestaties ten behoeve van hen door een ondernemer zouden zijn verricht, met betrekking tot die prestaties als ondernemer worden aangemerkt.

 • 6

  Degene die, anders dan als ondernemer, een nieuw vervoermiddel levert welk vervoermiddel wordt verzonden of vervoerd naar een andere lidstaat, wordt met betrekking tot die levering als ondernemer aangemerkt.

 • 7

  Voor de toepassing van de regels betreffende de plaats van dienst in deze wet en in de daarop gebaseerde bepalingen wordt:

  • a.

   een ondernemer die ook werkzaamheden of handelingen verricht die niet als belastbare goederenleveringen of diensten in de zin van artikel 2, lid 1, van BTW-richtlijn 2006 worden beschouwd, met betrekking tot alle voor hem verrichte diensten als ondernemer aangemerkt;

  • b.

   een rechtspersoon, andere dan ondernemer, die voor btw-doeleinden is geïdentificeerd, als ondernemer aangemerkt.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Bouwterrein Categorie Registergoederenrecht
Titel Ondernemer Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Na bedrijfsbeëindiging kwalificeert voormalig tuinbouwer voor levering van bouwkavel nog steeds als btw-ondernemer Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 06-03-2024 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2024:704
Btw-ondernemer door overeenkomst met gemeente Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 09-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2024:2164
Levering percelen verricht als btw-ondernemer Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 15-02-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:1025
Fiscale eenheid BTW niet mogelijk met 50% aandelenbezit Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 18-01-2023 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2023:143
Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer Instantie Hoge Raad Datum 09-12-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1843
Levering voormalige landbouwgrond was levering van een bouwterrein Instantie Rechtbank Gelderland Datum 19-10-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:5878
Voorbelasting gedeelte bouwkosten woning mogen in aftrek worden gebracht bij btw-belaste verhuur kamer door dga aan eigen BV Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 28-09-2022 Nummer HAA 22/681
Geen omzetbelasting verschuldigd omdat verkoper van nieuwbouw woning geen ondernemer was Instantie Rechtbank Gelderland Datum 29-08-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:5070
Percelen met restanten van bebouwing onder maaiveld kwalificeren als bouwterrein, maar belastingplichtige mocht vertrouwen ontlenen aan beleidsbesluit Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 27-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:3518
Ideële stichting was geen ondernemer in de zin van art. 7 Wet OB Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-06-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:2259
Commissielid is geen btw-ondernemer Instantie Hoge Raad Datum 26-06-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1143
Verhuur in afwachting van levering kwalificeert voor de btw als exploitatie om duurzaam opbrengsten te verkrijgen Instantie Rechtbank Den Haag Datum 10-01-2020 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2020:492
Hof van Justitie EU inzake btw-ondernemerschap van een commissaris Instantie Hof van Justitie EU Datum 13-06-2019 Nummer ECLI:EU:C:2019:490
Opgewekt vertrouwen staat in de weg aan naheffing van onjuist verleende teruggaaf Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 29-07-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:2126
Levering van als privévermogen aangemerkte grond belast als eigenaar bij verkoop handelt als ondernemer Instantie Hof van Justitie EU Datum 09-07-2015 Nummer ECLI:EU:C:2015:456
Ondernemer is ook belastingplichtig voor bedrijfsvreemde activiteiten Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 31-03-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:2569
Stichting opgericht voor realisatie en exploitatie kunstgrasveld kwalificeert als zelfstandig ondernemer voor de BTW Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 26-08-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:6755
Wanneer zijn verschillende rechtspersonen één OB-ondernemer? Instantie Hoge Raad Datum 11-04-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:838
Recht op teruggaaf btw bij verbreking van fiscale eenheid Instantie Hoge Raad Datum 07-02-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:226
In casu leidt certificering van aandelen niet tot verbreking fiscale eenheid voor Wet OB Instantie Hoge Raad Datum 31-01-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:145
Verkrijging onroerende zaak belast met overdrachtsbelasting nu verkoper niet handelt als BTW-ondernemer Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 17-10-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3578
Bij beoordeling of sprake is van een fiscale eenheid zijn onderling jegens elkaar verrichte prestaties tegen vergoeding van belang Instantie Hoge Raad Datum 11-10-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:837
Verhuur door DGA van deel eigen woning aan eigen BV is een economische activiteit Instantie Hoge Raad Datum 04-10-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:783
Verhuur van onzelfstandig deel van woning aan eigen BV is een economische activiteit voor Wet OB Instantie Hoge Raad Datum 04-10-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:782
HvJ EU: particulier is ondernemer voor omzetbelasting door productie van elektriciteit met zonnepanelen (Fuchs) Instantie Hof van Justitie EU Datum 20-06-2013 Nummer ECLI:EU:C:2013:413
Natuurlijke persoon die voor zijn werkzaamheden BTW-belastingplichtig is, is dat ook voor elke andere economische activiteit Instantie Hof van Justitie EU Datum 13-06-2013 Nummer ECLI:EU:C:2013:391
Gevolgen Van der Steen-arrest; einde fiscale eenheid tussen dga en BV Instantie Hoge Raad Datum 14-12-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BU7242
HR 14-12-2012, nr 10/04489, ECLI:NL:HR:2012:BU7264 Instantie Hoge Raad Datum 14-12-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BU7264
HR 09-11-2012, nr 11/03524, ECLI:NL:HR:2012:BU7276 Instantie Hoge Raad Datum 09-11-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BU7276
Geen aftrek BTW bij fraus legis Instantie Hoge Raad Datum 10-02-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BK1057
Hof van Justitie geeft handvatten voor de beoordeling of bij de verkoop van percelen wordt opgetreden als belastingplichtige voor de omzetbelasting (Słaby en Kuć) Instantie Hof van Justitie EU Datum 15-09-2011 Nummer ECLI:EU:C:2011:589
Verhuur deel eigen woning ondernemerschap BTW Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 02-09-2011 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2011:BU2919
Weald Leasing Ltd Instantie Hof van Justitie EU Datum 22-12-2010 Nummer C-103/09
VOF kwalificeert als ondernemer ondanks dat diensten worden uitgevoerd door een van de vennoten en geen persoon heeft Instantie Hoge Raad Datum 04-12-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BB8345
HR 13-03-2009, nr 43946 Instantie Hoge Raad Datum 13-03-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BH5619
Geen BTW-ondernemerschap bij eenmalig bouwproject Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 24-01-2008 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2008:BD0007
Van der Steen Instantie Hof van Justitie EU Datum 18-10-2007 Nummer ECLI:EU:C:2007:615
Geen ondernemerschap OB als er slechts één pand wordt aangekocht en geleverd Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 22-03-2007 Nummer ECLI:NL:GHARN:2007:BA2452
BV is niet de omzetbelastingplichtige voor het tijdvak waarin zij nog niet is opgericht Instantie Hoge Raad Datum 22-09-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AY8654
Halifax Instantie Hof van Justitie EU Datum 21-02-2006 Nummer ECLI:EU:C:2006:121
Belastingplicht duurt voort zolang de activiteiten verband houden met de beëindiging van de economische activiteit Instantie Hof van Justitie EU Datum 03-05-2005 Nummer ECLI:EU:C:2005:128
HR 26-04-2002, nr 35775 Instantie Hoge Raad Datum 26-04-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AD3572
Ondernemerschap holdingmaatschappij als direct of indirect moeien in beheer van deelnemingen gepaard gaat met aan BTW onderworpen handelingen Instantie Hof van Justitie EU Datum 14-11-2000 Nummer ECLI:EU:C:2000:623
Heerma Instantie Hof van Justitie EU Datum 27-01-2000 Nummer C-23/98
HR 28-04-1999, nr 33482 Instantie Hoge Raad Datum 28-04-1999 Nummer ECLI:NL:HR:1999:AA2744
Ondernemerschap voor omzetbelasting bij holdingmaatschappij: moeien is bezighouden met beleid van deelneming Instantie Hoge Raad Datum 26-08-1998 Nummer ECLI:NL:HR:1998:AA2556
Holdingmaatschappij die zich niet direct of indirect moeit in beheer van deelnemingen is geen ondernemer Instantie Hof van Justitie EU Datum 20-06-1991 Nummer ECLI:EU:C:1991:268
In maatschap participerende (rechts)personen worden in beginsel niet als ondernemer aangemerkt Instantie Hoge Raad Datum 05-01-1983 Nummer ECLI:NL:HR:1983:AW9011

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wijziging Wet OB, plaats van dienst teruggaaf aan ondernemers in buitenland Dossiernr. 31907 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-07-2021 Nummer 2021-17080 Samenvatting Dit besluit wijzigt het besluit van 28 april 2021 (nr. 2021-9403). De wijziging betreft een verduidelijking van onderdeel 3,…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-04-2021 Nummer 2021-9403 Samenvatting Dit besluit geeft een invulling aan het begrip ‘zelfstandig’ zoals genoemd in art. 7 Wet OB met het oog op de bt…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-11-2020 Nummer 2020-167584 Samenvatting Dit besluit is een actualisering van het besluit van 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M (Stcrt. 2011, nr. 21834). Act…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 05-09-2019 Nummer (geen nummer) Samenvatting Het Ministerie van Financiën heeft een overzicht gepubliceerd van de meest gestelde vragen en antwoorden over btw-heffi…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 05-07-2019 Nummer 2019-0000106943 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-04-2018 Nummer (geen nummer) Samenvatting De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad (HR 15 december 2017, 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127) zijn verwerkt in deze vrag…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-07-2016 Nummer 2016-0000080249 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-07-2016 Nummer 2016-0000080249 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-11-2013 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-09-2013 Nummer DGB/2013/3650 U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-03-2011 Nummer DV 2011/44 M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-12-2007 Nummer CPP2007/3160 Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-11-2011 Nummer BLKB 2011/641M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-01-2004 Nummer CPP2003/602M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel 'Ondernemer voor de btw, ja of nee?' Auteur(s) M.D.C. Gomes Vale viga Bron PE Notariaat 2023/36
Titel Negen voor de notaris relevante kennisgroepstandpunten over omzetbelasting Auteur(s) M.D.C. Gomes Vale Viga Bron FBN 2023/48
Titel De lange arm van het ondernemerschap in de omzetbelasting Auteur(s) M.N.R. van Bijlevelt Bron FBN 2022/36
Titel Zonnepanelen en btw, een duurzame oplossing Auteur(s) N.P. Arzini, J.R.M. Kindt Bron WFR 2020/91
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)