Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Crowdfunding

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 InleidingCrowdfunding is een financieringsvorm waarbij een geldvrager geld verkrijgt door middel van publieksfinanciering. De financiering van nieuwe bedrijfsactiviteiten door middel van crowdfunding wint gestaag terrein. Bij crowdfunding zijn drie partijen betrokken: de geldgevers ('crowd'), de geldvragers en het platform. Diverse platforms bieden hun diensten aan bij het verkrijgen van financieringen voor bedrijven. Crowdfunding platforms zijn veelal zuivere loketinstellingen…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 5:2

De personen die verantwoordelijk zijn voor de in het prospectus opgenomen informatie zijn niet louter op grond van de samenvatting, bedoeld in de artikelen 7 en 15, eerste lid, tweede alinea, van de prospectusverordening, met inbegrip van een vertaling daarvan, aansprakelijk, tenzij de samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen, misleidend, inaccuraat of inconsistent is, of de samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen, niet de essentiële informatie bevat ter ondersteuning van beleggers wanneer zij overwegen in de effecten te beleggen.


Artikel 5:3

Indien een beleggingsinstelling een prospectus ingevolge de prospectusverordening dient op te stellen, neemt de beheerder van de beleggingsinstelling de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens op in het prospectus of in een gelijktijdig met het prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen document.


Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Memo Crowdfunding en de Wwft Bron BFT Type Wwft en sanctiewetgeving Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen