Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verklaring van geen bezwaar (art. 3:102 Wft)

Bijgewerkt tot 16-03-2020

Verwerving van 10%-belang in vermogensbeheerder: verklaring van geen bezwaar vereist   Op 1 juli 2013 heeft het Tweede Kamerlid Van Hijum (CDA) aan de Minister van Financiën gevraagd of het wenselijk is dat een vermogensbeheerder die in het kader van een fusie een aandeel wil verwerven van meer dan 10% bij een andere vermogensbeheerder, dient te beschikken over een verklaring van geen bezwaar (vvgb) op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), ook indien de betreffende ondern…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3:102

 • 1

  Indien een verklaring van geen bezwaar wordt verleend kan op aanvraag de aanvrager tevens toestemming worden verleend tot het vergroten van zijn gekwalificeerde deelneming, waarbij als bovengrens 20, 33, 50 of 100 procent kan gelden. Voor de vergroting van een gekwalificeerde deelneming in een entiteit voor risico-acceptatie is geen toestemming vereist. Voor een betaalinstelling kan een bovengrens gelden van 20, 30, 50 of 100 procent.

 • 2

  Indien een verklaring van geen bezwaar wordt verleend voor een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, kan, op aanvraag, worden bepaald dat die verklaring van geen bezwaar geldt voor alle groepsmaatschappijen gezamenlijk.

 • 3

  Indien een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:96, eerste lid, wordt verleend, kan deze betrekking hebben op door de aanvrager:

  • a.

   via een dochtermaatschappij verworven en nog te verwerven middellijke deelnemingen; of

  • b.

   verworven dan wel nog te verwerven middellijke deelnemingen, niet zijnde deelnemingen als bedoeld in onderdeel a, voorzover deze deelnemingen buiten de invloedssfeer van de aanvrager zijn verworven dan wel worden verworven.


Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-08-2013 Nummer FM/2013/1302 U Samenvatting Op 1 juli 2013 heeft het Tweede Kamerlid Van Hijum (CDA) aan de Minister van Financiën gevraagd of het wenselijk is dat…
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen