Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Tarief omzetbelasting (art. 9 Wet OB)

Bijgewerkt tot 08-02-2024 Auteur De redactie

1 Tarief voor de heffing van omzetbelastingDe Wet op de omzetbelasting kent drie tarieven (art. 9 Wet OB):het algemene tarief van 21% (tot 1 oktober 2012: 19%)het verlaagde tarief van 9% (tot 1 januari 2019 6%), dat van toepassing is op de in Tabel I genoemde leveringen van goederen en diensten (art. 9 lid 2 onder a Wet OB), zie ook MvF 31 maart 2022, nr. 2022-6334.het nultarief (0%), dat van toepassing is op de in Tabel II genoemde leveringen van goederen en diensten.2 Samengestelde prest…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 9

 • 1

  De belasting bedraagt 21 percent.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting:

  • a.

   9 percent voor leveringen van goederen en diensten, genoemd in de bij deze wet behorende tabel I;

  • b.

   nihil voor leveringen van goederen en diensten, genoemd in de bij deze wet behorende tabel II, mits is voldaan aan bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen voorwaarden.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Levering perceel met bouwvlak en natuurvlak vormt één belaste btw-prestatie Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 23-01-2024 Nummer ECLI:NL:GHARL:2024:611
Btw-heffing inzake verstrekking wifi-verbinding in vakantieaccomodatie Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 02-04-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:2892
Zaak Levob Instantie Hof van Justitie EU Datum 27-10-2005 Nummer C-41/04
Card Protection Plan Ltd Instantie Hof van Justitie EU Datum 25-02-1999 Nummer ECLI:EU:C:1999:93

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Belastingplan 2015 Dossiernr. 34002 Status In werking getreden Samenvatting -
Fiscale verzamelwet 2013 Dossiernr. 33637 Status In werking getreden Samenvatting -
Begrotingsakkoord 2013 Dossiernr. 33287 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-03-2022 Nummer 2022-6334 Samenvatting Dit besluit is een actualisering van het besluit van 22 december 2017, nr. 2017-16288 (Omzetbelasting. Toelichting Tabel I).…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-06-2021 Nummer 2021-7066 Samenvatting Dit besluit wijzigt het besluit van 6 december 2014 (nr BLKB2014/704M). De wijziging betreft de toevoeging van onderdeel 3.3…
Instantie Staatscourant Datum 23-11-2020 Nummer 2020-22956 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-06-2018 Nummer BLKB 2018/84956 Samenvatting Dit besluit bevat beleidsregels en goedkeuringen over de maatstaf van heffing voor de btw. De maatstaf van heffing is het be…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-10-2017 Nummer BLKB2017/7366 Samenvatting Dit besluit wijzigt enkele onderdelen van het besluit van 6 december 2014, nr BLKB2014/704M. Zo is onder andere een onderdee…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-12-2014 Nummer BLKB 2014-704M Samenvatting Enkele onderdelen van dit besluit zijn gewijzigd bij besluit van 10 oktober 2017, nr BLKB2017/7366.Dit besluit bevat beleids…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-03-2014 Nummer DV/2014/1 U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-03-2013 Nummer (geen nummer) Samenvatting Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovati…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-09-2012 Nummer (geen nummer) Samenvatting Per 1 oktober 2012 is het algemene BTW-tarief verhoogd van 19% naar 21%. In verband met deze tariefswijziging is antwoord ge…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-06-2011 Nummer BLKB 2011/1000M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-11-2010 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-11-2010 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-08-2010 Nummer AFP2010/364U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-08-2010 Nummer DV-10-339M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-12-2017 Nummer 2017-16288 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-08-2017 Nummer 2017-168377 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-09-2014 Nummer BLKB2014/123M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-02-2013 Nummer BLKB/2013/305M Samenvatting Dit besluit bevat een goedkeuring om het verlaagde btw-tarief met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 toe te passen op…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-11-2012 Nummer BLKB 2012/1962M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-06-2012 Nummer BLKB/2012/477M Samenvatting Per 1 januari 2013 zijn commissarissen btw-plichtig. Eerder gold een goedkeuring (besluit 5 oktober 2006, nr. CPP2006/2138M)…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-10-2011 Nummer BLKB 2011/26M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-08-2010 Nummer DV-10-339M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-11-2009 Nummer CPP2009/674M Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)