Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Winstbepaling (art. 8 Wet Vpb)

Bijgewerkt tot 07-05-2024

1 Bepaling van de winst in de vennootschapsbelastingDe bepaling van de winst in de vennootschapsbelasting vindt in de basis op een gelijke wijze plaats als in de inkomstenbelasting. In art. 8 lid 1 Wet Vpb wordt daarom voor de winstbepaling verwezen naar een reeks van artikelen in de Wet IB 2001, die van overeenkomstige toepassing zijn. Met name is van belang de verwijzing naar art. 3.25 Wet IB 2001, waardoor begrippen als goed koopmansgebruik en de foutenleer ook onverkort voor de Wet Vpb…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 8


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Aankoop pand voor hogere waarde en verkoop panden voor lagere waarde aangemerkt als winstuitdeling BV Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 18-06-2013 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2013:4653
Aandeelhouderschap vloeit voort uit kredietverlening zodat afwaardering ten laste van de winst mag komen Instantie Hoge Raad Datum 03-05-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BW1971
Salaris dga kan onder omstandigheden worden uitgesteld en in later jaar ten laste van de winst worden gebracht Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum 13-12-2012 Nummer ECLI:NL:RBLEE:2012:BY7786
Betaling aankoopkosten pand door verkoper (BV) aan koper (DGA) is winstuitdeling Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 23-01-2009 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2009:BH5043
Aandeelhouder heeft volle debiteurenrisico aanvaard met bedoeling haar belang in BV te dienen; geldverstrekking is onzakelijk Instantie Hoge Raad Datum 09-05-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BD1108
Liquidatie-uitkering van pensioenstichting Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 12-09-2005 Nummer ECLI:NL:GHARN:2005:AU4247

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Belastingplan 2014 Dossiernr. 33752 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-03-2019 Nummer 2019-6904 Samenvatting Dit besluit is een actualisering van het besluit van 3 juli 2008 (nr CPP2008/447M). De aanpassingen betreffen met name verwi…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-03-2019 Nummer 2019/0000012049 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-03-2018 Nummer 2018-2954 Samenvatting Dit besluit vervangt het besluit van 7 maart 2017 (nr 2017-22042). Goedgekeurd wordt dat bij de waardering van langlope…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-12-2016 Nummer 2016/101667 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-01-2016 Nummer BLKB2016/99M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-10-2014 Nummer BLKB2014/1782M Samenvatting Dit besluit betreft de fiscale behandeling van de aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds in het geval zij…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-03-2014 Nummer BLBK2014/106m Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-02-2014 Nummer BLKB2014/15M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 03-07-2008 Nummer CPP2008/447M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-11-2004 Nummer CPP2004/814M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-06-2004 Nummer CPP2004/1010M Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)