LOADING  

Woonboten

Civiel
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 1.1 - Begripsbepalingen
Titel 1.2 - Inschrijvingen betreffende registergoederen
Titel 4.2 - Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten
Titel 9.4 - Recht van hypotheek


Fiscaal
Inkomstenbelasting
Overdrachtsbelasting

Belastbaar feit (art. 2 WBR)

Belastbaar feit

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Appartementsrechten (splitsing), Economische eigendomsoverdracht, Koop en levering onroerende zaken, Opstal, Woonboten Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 juli 2021
De redactie

1 Inleiding

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van binnen het Rijk gelegen onroerende zaken of van daarop gevestigde zakelijke rechten (art. 2 lid 1 WBR). De belasting wordt geheven over de waarde van de onroerende zaak en bedraagt in beginsel 8% (art. 14 lid 1 WBR). Indien wordt voldaan aan de betreffende voorwaarden geldt voor woningen het verlaagde tarief van 2%; zie hieromtrent de toelichting Tarief overdrachtsbelasting.

Naast de juridische eigendomsverkrijging van onroerende zaken, is ook de verkrijging van een economische eigendom van onroerende zaken onderworpen aan overdrachtsbelasting (art. 2 lid 2 WBR) en kan onder omstandigheden zelfs een aandelenoverdracht worden belast met overdrachtsbelasting (namelijk als het een onroerendezaakrechtspersoon betreft, art. 4 WBR).

2 Begrip onroerende zaak

Voor het begrip onroerende zaak wordt aangesloten bij het civiele recht. Art. 3:3 lid 1 BW beschrijft onroerende zaken als: ‘de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken’. Om gebouwen of werken als onroerend aan te merken, is duurzame vereniging met de grond vereist. Of dit het geval is, moet aan de hand van objectieve maatstaven worden beantwoord. De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.