Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Belastingpakket 2017

1 Belastingplan 2017 en andere fiscale wetsvoorstellen van Prinsjesdag 2 Kamerstukken 2.1 Belastingplan 2017 2.2 Overige fiscale maatregelen 2017 2.3 Fiscale vereenvoudigingswet 2017 2.4 Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 2.5 Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing 3 Cijfers 2017 3.1 Eigenwoningforfait 3.2 Box 3 heffing 3.3 Schenk- en erfbelasting tarieven 3.4 Vrijstellingen schenkbelasting 3.5 Vrijstellingen erfbelasting 3.6 Vrijstelling ondernemingsvermogen 4 Successiewet 4.1 Aanslagtermijn na schenking voor eigen woning verlengd van drie naar vijf jaar 4.2 Indirect belang kleiner dan 5% valt niet langer onder reikwijdte van de BOR (SW en IB) 5 Inkomstenbelasting 5.1 Boeterente als 'rente' aftrekbaar binnen de eigenwoningregeling 5.2 Woning in aanbouw binnen de eigenwoningregeling 5.3 Vruchtgebruik van een woning krachtens erfrecht binnen de eigenwoningregeling 5.3.1 Eigenwoningschuld 5.3.2 Eigenwoningreserve 5.3.3 Aflossingseis 5.3.4 Restschuld 5.3.5 Defiscalisering 5.3.6 Bestaande eigenwoningschuld 5.4 Maatregelen ter bestrijding van belastingontwijking door middel van een VBI 5.5 Afschaffen aftrek uitgaven monumentpanden 5.6 Afschaffen aftrek scholingsuitgaven 5.7 Eis van 15 of 20 jaar premiebetaling voor vrijstelling KEW, SEW en BEW vervalt in (alle) gevallen 5.8 Goedkoper wonen en maximum vrijstelling KEW, SEW en BEW 6 Loonbelasting 6.1 Wet uitfasering pensioen in eigen beheer 6.2 Gebruikelijk loon bij innovatieve start-ups 7 Omzetbelasting 7.1 Samenloopregeling tussen overdrachtsbelasting en omzetbelasting van rechtswege bij levering bouwterrein 8 Vennootschapsbelasting 8.1 Opteren voor belastingplichtig door stichtingen en verengingen 8.2 Verlenging van de eerste tariefschijf 
Bijgewerkt tot 14-04-2017

1 Belastingplan 2017 en andere fiscale wetsvoorstellen van Prinsjesdag Op 20 september 2016 zijn de fiscale plannen van het Kabinet voor 2017 gepresenteerd. Deze keer bevat het belastingpakket zes wetsvoorstellen waarvan er vijf voor het notariaat relevante elementen bevat. Een deel van de regelingen hebben het karakter van vereenvoudiging. Naast de nieuw voorgestelde wijzigingen, treden per 1 januari 2017 ook twee wijzigingen in werking die reeds bekend zijn: de verhoging van de sche…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Belastingpakketten Categorie Belastingrecht

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (novelle) Dossiernr. 34662 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten Dossiernr. 34556 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Dossiernr. 34555 Status In werking getreden Samenvatting -
Fiscale vereenvoudigingswet 2017 Dossiernr. 34554 Status In werking getreden Samenvatting -
Overige fiscale maatregelen 2017 Dossiernr. 34553 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2017 Dossiernr. 34552 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Staatsblad Datum 16-03-2017 Nummer Stb. 2017, 117 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-12-2016 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Inhoudsopgave
1 Belastingplan 2017 en andere fiscale wetsvoorstellen van Prinsjesdag 2 Kamerstukken 2.1 Belastingplan 2017 2.2 Overige fiscale maatregelen 2017 2.3 Fiscale vereenvoudigingswet 2017 2.4 Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 2.5 Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing 3 Cijfers 2017 3.1 Eigenwoningforfait 3.2 Box 3 heffing 3.3 Schenk- en erfbelasting tarieven 3.4 Vrijstellingen schenkbelasting 3.5 Vrijstellingen erfbelasting 3.6 Vrijstelling ondernemingsvermogen 4 Successiewet 4.1 Aanslagtermijn na schenking voor eigen woning verlengd van drie naar vijf jaar 4.2 Indirect belang kleiner dan 5% valt niet langer onder reikwijdte van de BOR (SW en IB) 5 Inkomstenbelasting 5.1 Boeterente als 'rente' aftrekbaar binnen de eigenwoningregeling 5.2 Woning in aanbouw binnen de eigenwoningregeling 5.3 Vruchtgebruik van een woning krachtens erfrecht binnen de eigenwoningregeling 5.3.1 Eigenwoningschuld 5.3.2 Eigenwoningreserve 5.3.3 Aflossingseis 5.3.4 Restschuld 5.3.5 Defiscalisering 5.3.6 Bestaande eigenwoningschuld 5.4 Maatregelen ter bestrijding van belastingontwijking door middel van een VBI 5.5 Afschaffen aftrek uitgaven monumentpanden 5.6 Afschaffen aftrek scholingsuitgaven 5.7 Eis van 15 of 20 jaar premiebetaling voor vrijstelling KEW, SEW en BEW vervalt in (alle) gevallen 5.8 Goedkoper wonen en maximum vrijstelling KEW, SEW en BEW 6 Loonbelasting 6.1 Wet uitfasering pensioen in eigen beheer 6.2 Gebruikelijk loon bij innovatieve start-ups 7 Omzetbelasting 7.1 Samenloopregeling tussen overdrachtsbelasting en omzetbelasting van rechtswege bij levering bouwterrein 8 Vennootschapsbelasting 8.1 Opteren voor belastingplichtig door stichtingen en verengingen 8.2 Verlenging van de eerste tariefschijf 
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)