Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Objectafbakening (art. 16 Wet WOZ)

Bijgewerkt tot 03-04-2024 Auteur De redactie

1 Afbakening van het belastingobjectHet te waarderen object in het kader van de Wet WOZ wordt afgebakend door art. 16 Wet WOZ. Hierin is bepaald wat voor de toepassing van de Wet WOZ als één onroerende zaak moet worden aangemerkt. De afbakening van het zogenoemde WOZ-object geschiedt door de gemeente en wordt vastgelegd in de WOZ-administratie. Het WOZ-object vormt het belastingobject voor de heffing van de verschillende belastingen. Op deze wijze wordt voorkomen da…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 16

Voor de toepassing van de wet wordt als één onroerende zaak aangemerkt:

 • a.

  een gebouwd eigendom;

 • b.

  een ongebouwd eigendom;

 • c.

  een gedeelte van een in onderdeel a of onderdeel b bedoeld eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

 • d.

  een samenstel van twee of meer van de in onderdeel a of onderdeel b bedoelde eigendommen of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

 • e.

  een geheel van twee of meer van de in onderdeel a of onderdeel b bedoelde eigendommen, of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan, of in onderdeel d bedoelde samenstellen, dat naar de omstandigheden beoordeeld één terrein vormt bestemd voor verblijfsrecreatie en dat als zodanig wordt geëxploiteerd;

 • f.

  het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a of onderdeel b bedoeld eigendom, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan, van een in onderdeel d bedoeld samenstel of van een in onderdeel e bedoeld geheel.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Recreatiewoning op hetzelfde perceel als vrijstaande boerderij terecht aangemerkt als individueel WOZ-object Instantie Hoge Raad Datum 08-03-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:327
Aandeel in mandeligheid kwalificeert met appartement als één onroerende zaak Instantie Hoge Raad Datum 10-12-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1860
Mantelzorgwoning terecht aangemerkt als afzonderlijke onroerende zaak in de zin van art. 16 Wet WOZ Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 28-05-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:1578
Cultuurgrondvrijstelling paardenpension toepasbaar naar rato van gebruik voor landbouw Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 10-08-2017 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2017:3138
Afsluitbaarheid en eigen toilet- en watervoorziening vereist voor zelfstandigheid object Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 08-07-2010 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2010:BN4106
Op eenvoudige wijze afsluitbaar deel van onroerende zaak houdt niet in dat deel ook daadwerkelijk afsluitbaar is Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 07-04-2010 Nummer ECLI:NL:GHARN:2010:BM2105
Het niet toegestaan zijn van splitsing is geen belemmering voor zelfstandige kwalificatie Instantie Hoge Raad Datum 28-05-2004 Nummer ECLI:NL:HR:2004:AO9861
Gevolgen van onjuiste objectafbakening voor waardebeschikking Instantie Hoge Raad Datum 09-05-2003 Nummer ECLI:NL:HR:2003:AD6058
Herstel foute objectafbakening (III) Instantie Hoge Raad Datum 08-11-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AF0074
Herstel foute objectafbakening (I) Instantie Hoge Raad Datum 27-09-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AE8146
Herstel foute objectafbakening (II) Instantie Hoge Raad Datum 27-09-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AD5341
Om een gedeelte van een woning als afzonderlijk deel te gebruiken, is vereist dat het gedeelte kan worden afgescheiden van de overige gedeelten van het gebouwd eigendom Instantie Hoge Raad Datum 19-09-1992 Nummer ECLI:NL:HR:1992:ZC5067
HR 09-09-1992, nr 28352 Instantie Hoge Raad Datum 09-09-1992 Nummer ECLI:NL:HR:1992:BH8545
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)