Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 Monumentenvrijstelling vervallen per 1 januari 2010 Tot 1 januari 2010 was in art. 15.1.p WBR een vrijstelling voor de heffing van overdrachtsbelasting opgenomen voor de verkrijging van een rijksmonument door een monumentenrechtspersoon. Tot die tijd luidde art. 15.1.p. WBR als volgt: 'Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden is van de belasting vrijgesteld de verkrijging:(...)p. van monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988 door rechtspersonen welke naar…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Agrarisch recht Categorie Registergoederenrecht
Titel Vrijstellingen overdrachtsbelasting Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Moet notaris cliënt wijzen op lopende procedure? Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 25-06-2013 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3886
Notaris hoefde geen rekening te houden met mogelijke wijziging in rechtspraak Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 18-12-2012 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2012:BY8296
Goedkeurend beleid voor monumentenvrijstelling geldt niet voor oude gevallen; belanghebbende niet-ontvankelijk Instantie Hoge Raad Datum 13-07-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BX1402
Wijziging van beleid is geen reden voor verschoonbare termijnoverschrijding Instantie Hoge Raad Datum 06-04-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BW0902
Feit dat inspecteur niet wijst op lopende procedure leidt niet tot verschoonbare termijnoverschrijding (II) Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-02-2012 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2012:BV7382
Stichting behartiging belangen eigenaren rijksmonumenten verliest procedure Instantie Rechtbank Den Haag Datum 07-12-2011 Nummer 386303 - HA ZA 11-329
Feit dat inspecteur niet wijst op lopende procedure leidt niet tot verschoonbare termijnoverschrijding (I) Instantie Hoge Raad Datum 02-12-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BU6223
HR 09-07-2010, nr 08/03509 Instantie Hoge Raad Datum 09-07-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BM2314
Vrijstelling verkrijging monument ook van toepassing voor natuurlijk persoon Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 16-05-2007 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2007:BA6948
Monumentenvrijstelling overdrachtsbelasting ook voor middellijke verkrijging van het monument via artikel 4-aandelen Instantie Hoge Raad Datum 23-02-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AU8559
HR 08-02-2002, nr 36659 Instantie Hoge Raad Datum 08-02-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AD9094

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-06-2013 Nummer BLKB/2013/642M Samenvatting Dit besluit bevat het beleid over diverse onderwerpen betreffende de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het betreft de…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-06-2011 Nummer DGB/2011/3043 U Samenvatting
Instantie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Datum 19-06-2010 Nummer WJZ/213992 (8287) Samenvatting
Instantie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Datum 04-01-2010 Nummer 179831 Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-02-2010 Nummer CPP2010/0002M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-06-2009 Nummer CPP2009/1076M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-09-2008 Nummer CPP2008/355M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-07-1991 Nummer VB1991/1044 Samenvatting Goedgekeurd wordt onder meer dat met de mogelijkheid van tussentijdse herziening van canon door middel van een schatting gee…
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)