LOADING  

Echtscheiding

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.3 - Ontbinding van de gemeenschap
Titel 8.2 - Verrekenbedingen
Titel 9.1 - Ontbinding van het huwelijk in het algemeen
Titel 9.2 - Echtscheiding
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.2 - Enige bijzondere gemeenschappen


Fiscaal
Inkomstenbelasting
Successiewet
Overdrachtsbelasting
Loonbelasting
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Bestaande eigenwoningschuld (art. 10bis.1 Wet IB 2001)

Bestaande eigenwoningschuld

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Eigen woning, Draagplichtovereenkomst, Samengestelde gezinnen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2020
De redactie

1 Overgangsregeling voor (op 31 december 2012) bestaande eigenwoningschulden

De huidige regeling voor de renteaftrek van de eigenwoningschuld geldt voor leningen die zijn afgesloten op of na 1 januari 2013. Voor de op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden geldt een volledig eerbiedigende werking; vanwege het financiële belang voor belastingplichtigen. De op 31 december 2012 bestaande leningen zullen immers zelden aan de voorwaarden zoals die gelden van 1 januari 2013 voldoen. Voor een overgangsregeling is voorts besloten omdat gezien de invoeringsdatum van 1 januari 2013 er onvoldoende tijd zou zijn om bestaande leningen aan te passen, waardoor belastingplichtigen geen recht meer zouden hebben op aftrek van rente (TK 2012-13, 33405, nr 3, p. 8-9).

De overgangsregeling gaat uit van de situatie dat een belastingplichtige op 31 december 2012 een eigenwoningschuld heeft. Op dit uitgangspunt geldt een aantal uitzonderingen. Het overgangsrecht is ook van toepassing indien (art. 10bis.1 lid 2 Wet IB 2001):
a. een eigenwoningbezitter zijn woning in 2012 heeft verkocht en pas in 2013 weer een nieuwe eigen woning heeft gekocht. De eigenwoningschuld net voorafgaand aan het moment van verkoop in 2012 wordt aangemerkt als de bestaande eigenwoningschuld (en valt derhalve in beginsel voor dat bedrag onder het bereik van het overgangsrecht);
b. een belastingplichtige op 31 december 2012 een bestaande, onherroepelijke, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.