Kennisbank voor het notariaat

Eigen woning

Kennisdossier

Fiscaal

29
Inkomstenbelasting

Belastbare inkomsten uit eigen woning (art. 3.110 Wet IB 2001)
Eigen woning (art. 3.111 Wet IB 2001)
Eigenwoningforfait (art. 3.112 Wet IB 2001)
Tijdelijke verhuur (art. 3.113 Wet IB 2001)
Kamerverhuurvrijstelling (art. 3.114 Wet IB 2001)
Toedeling eigenwoningforfait (art. 3.115 Wet IB 2001)
Eigenwoningschuld (art. 3.119a Wet IB 2001)
Aflossingseis (art. 3.119c Wet IB 2001)
Aflossingsstand (art. 3.119d Wet IB 2001)
Kortstondig afwijken van aflossingsschema en betalingsregelingen (art. 3.119e Wet IB 2001)
Verhuisregelingen (art. 3.119f Wet IB 2001)
Informatieplicht bij schulden bij niet-administratieplichtigen (art. 3.119g Wet IB 2001)
Bijleenregeling (art. 3.119aa Wet IB 2001)
Aftrekbare kosten eigen woning (art. 3.120 Wet IB 2001)
Restschulden (art. 3.120a Wet IB 2001)
Omvang aftrekbare kosten in geval van gezamenlijke eigen woning (art. 3.121 Wet IB 2001)
Kosten voor verbetering of onderhoud eigen woning (art. 3.123 Wet IB 2001)
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (art. 3.123a Wet IB 2001)
Bestaande eigenwoningschuld (art. 10bis.1 Wet IB 2001)
Kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning (art. 10bis.2 Wet IB 2001)
Voordeel uit spaarrekening/beleggingsrecht eigen woning (art. 10bis.5 Wet IB 2001)
Voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning (art. 10bis.4 Wet IB 2001)
Vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning (KEW) (art. 10bis.6 Wet IB 2001)
Vrijstelling spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW) (art. 10bis.7 Wet IB 2001)
Omzetting bestaande KEW/SEW/BEW (art. 10bis.8 Wet IB 2001)
Overgangsregeling bestaande levensloopregelingen (art. 10a.11 Wet IB 2001)
Rekentools

Bijleenregeling
Belastingdienst

Verwijzingen voor de notaris

WOZ-waardeloket
Rijksoverheid

Verwijzingen voor de particulier

Bewust nieuwbouw

Energielabel zoeken
Rijksoverheid

Nationale Hypotheek Garantie
NHG