LOADING  

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)Fiscaal
Inkomstenbelasting

Begrip aanmerkelijk belang (art. 4.6 Wet IB 2001)

Begrip aanmerkelijk belang

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Certificering en decertificering, Economische eigendomsoverdracht, Natuurschoonwet, Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), Soorten aandelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 november 2022
De redactie

1 Criteria aanmerkelijk belang

Van een aanmerkelijk belang is sprake als een belastingplichtige, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect (art. 4.6 Wet IB 2001):

  • voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is in een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld;
  • rechten heeft om direct of indirect aandelen te verwerven tot ten minste 5% van het geplaatste kapitaal (koopopties);
  • winstbewijzen heeft die betrekking hebben op ten minste 5% van de jaarwinst van een vennootschap dan wel op ten minste 5% van wat bij liquidatie wordt uitgekeerd;
  • gerechtigd is tot ten minste 5% van de stemmen uit te brengen in de algemene vergadering van een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

Op grond van deze definitie heeft de belastingplichtige al dan niet met zijn partner een bepaalde mate van belang in de BV. Het feit dat de belastingplichtige al dan niet met zijn partner aandeelhouder moet zijn, betekent dat de aandelen voor rekening en risico van de belastingplichtige en eventueel van zijn partner komen. Hieruit volgt mede dat als de juridische en economische eigendom van de aandelen niet in één hand zijn, de economisch eigenaar van de aandelen wordt aangemerkt als aanmerkelijkbelanghouder. Bij certificering van aandelen is daarom de houder ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.