Kennisbank voor het notariaat

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)

Kennisdossier

Fiscaal

29
Inkomstenbelasting

Doorschuifregeling bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht (art. 3.98c Wet IB 2001)
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (art. 4.1 Wet IB 2001)
Genotsrecht op AB-aandelen (art. 4.3 Wet IB 2001)
Begrip aanmerkelijk belang (art. 4.6 Wet IB 2001)
Soortaandelen (art. 4.7 Wet IB 2001)
Meesleepregeling (art. 4.9 Wet IB 2001)
Meetrekregeling (art. 4.10 Wet IB 2001)
Fictief aanmerkelijk belang (art. 4.11 Wet IB 2001)
Inkomen uit aanmerkelijk belang (art. 4.12 Wet IB 2001)
Dividenduitkering binnen twee jaar na vererving aanmerkelijkbelangaandelen (art. 4.12a Wet IB 2001)
Reguliere voordelen (art. 4.13 Wet IB 2001)
Forfaitair voordeel uit VBI (art. 4.14 Wet IB 2001)
Fictieve vervreemdingen (art. 4.16 Wet IB 2001)
Uitzondering bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap (art. 4.17 Wet IB 2001)
Doorschuifregeling bij verkrijging AB-aandelen krachtens erfrecht (art. 4.17a Wet IB 2001)
Doorschuifregeling bij verdeling van nalatenschap binnen twee jaren na overlijden AB-houder (art. 4.17b Wet IB 2001)
Doorschuifregeling bij schenking van AB-aandelen (art. 4.17c Wet IB 2001)
Vervreemdingsvoordeel, overdrachtsprijs en verkrijgingsprijs (art. 4.19 - 4.24 Wet IB 2001)
Overdrachtsprijs in termijnen en aanpassing overdrachtsprijs (art. 4.28 - 4.29 Wet IB 2001)
Behandeling koop- en putopties (art. 4.30 - 4.32 Wet IB 2001)
Afrekening op verzoek (art. 4.38 Wet IB 2001)
Doorschuifregeling bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht (art. 4.39 Wet IB 2001)
Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en erfrecht (art. 4.39a - 4.39b Wet IB 2001)
Doorschuiven verkrijgingsprijs bij schenking van AB-aandelen (art. 4.39c Wet IB 2001)
Doorschuiven op verzoek (art. 4.40 Wet IB 2001)
Doorschuifregeling bij fusie of splitsing (art. 4.41 Wet IB 2001)
Genietingstijdstip vervreemdingsvoordelen (art. 4.46 Wet IB 2001)
Verliesverrekening (art. 4.49 Wet IB 2001)
Belastingkorting (art. 4.53 Wet IB 2001)
Rekentools

Vermogen in privé of BV
BerekenHet