LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW)

Vrijstellingen schenkbelasting

Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 januari 2018

Algemeen

In art. 33 SW zijn de vrijstellingen voor de schenkbelasting opgenomen. De omvang van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie toe de schenker of wie de verkrijger is. Met betrekking tot de onderstaande onderdelen is nader commentaar beschikbaar.

Hieronder is een tabel opgenomen met omvang van de meest gebruikte vrijstellingen voor de schenkbelasting:

Wetsartkel Relatie tot schenker Doel van de schenking Omvang vrijstelling
art. 33.5 kind vrij € 5.363
art. 33.5.a kind (tussen 18 en 40 jaar) eenmalige verhoging € 25.731
art. 33.5.b kind (tussen 18 en 40 jaar) extra verhoging voor studie € 53.602
art. 33.5.c kind (tussen 18 en 40 jaar) extra verhoging voor eigen woning € 100.800
art. 33.7 overig vrij € 2.147
art. 33.7 overig extra verhoging voor eigen woning € 100.800