LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW)

Vrijstellingen schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 14 januari 2020

Algemeen

In art. 33 SW zijn de vrijstellingen voor de schenkbelasting opgenomen. De omvang van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie tot de schenker of wie de verkrijger is. Met betrekking tot de onderstaande onderdelen is nader commentaar beschikbaar.

Hieronder is een tabel opgenomen met omvang van de meest gebruikte vrijstellingen voor de schenkbelasting (cijfers 2020):

Wetsartkel Relatie tot schenker Doel van de schenking Omvang vrijstelling
art. 33.5 kind vrij € 5.515
art. 33.5.a kind (tussen 18 en 40 jaar) eenmalige verhoging € 26.457
art. 33.5.b kind (tussen 18 en 40 jaar) extra verhoging voor studie € 55.114
art. 33.5.c kind (tussen 18 en 40 jaar) extra verhoging voor eigen woning € 103.643
art. 33.7 overig vrij € 2.208
art. 33.7 overig (tussen 18 en 40 jaar)   extra verhoging voor eigen woning   € 103.643


Voor de aanvullende verhoogde vrijstelling bij een schenking ouder-kind, indien het kind vóór 1 januari 2010 al een schenking van de ouder heeft ontvangen waarop een eenmalig verhoogde schenkvrijstelling is toegepast en het kind tussen 18 en 40 jaar oud is: zie art. 82a lid 1 SW.