Kennisbank voor het notariaat
mr. P.M. (Pauline) Pipping - van der Storm
mr. P.M. (Pauline) Pipping - van der Storm

mr. P.M. (Pauline) Pipping - van der Storm

Pauline heeft zowel notarieel recht als fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na jarenlang werkervaring te hebben opgedaan bij EY op de fiscale praktijk gericht op familiebedrijven en particulieren is zij nu partner bij Actan Adviseurs & Accountants. Hier adviseert zij klanten variërend van MKB, familiebedrijven en particulieren in alles wat zij tijdens hun (ondernemers)reis tegen komen, met een extra focus op estate planning.


Fiscaal
27

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW)
Erfbelasting bij partners (art. 25 SW)
Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW)
Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW)
Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW)
Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW)
Verwerping en afstand (art. 30 SW)
Afstand door bezwaarde (art. 31 SW)
Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW)
ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW)
Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW)
Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW)
SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW)
Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW)
Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW)
Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW)
Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW)
Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW)
Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW)
ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW)
Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW)
Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW)
Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW)
Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW)
Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW)
SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW)
Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW)