LOADING  
Fiscaal
Civiel

Voorwaardelijke vrijstelling (art. 35b SW)

Voorwaardelijke vrijstelling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Agrarisch recht, Bedrijfsopvolging Mail a friend
Bijgewerkt tot 12 april 2022
De redactie

1 Algemeen

Ook de verkrijging van ondernemingsvermogen krachtens erfrecht of schenking is in beginsel belast met erfbelasting of schenkbelasting. Om te voorkomen dat de heffing van erf- of schenkbelasting de continuïteit van een onderneming in gevaar brengt, omdat vermogen aan de onderneming moet worden onttrokken ter voldoening van de verschuldigde belasting, bevat de Successiewet sinds 1 januari 2002 de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), ook wel genoemd de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). De BOR is een voorwaardelijke vrijstelling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen, die op verzoek van de verkrijger wordt verleend. De faciliteiten worden aan de top verleend, waardoor deze effect hebben in de hoogste tariefschijf. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt de vrijstelling niet toegekend of vervalt de vrijstelling (art. 35b lid 6 SW) en als de verkrijger niet langer geheel aan de voorwaarden voldoet, vervalt de vrijstelling gedeeltelijk. Als de verkrijger niet voldoet aan de voortzettingsvereisten, is hij gehouden hiervan binnen acht maanden aangifte te doen (art. 35e lid 5 SW). Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling maakt het niet uit of de onderneming rechtstreeks wordt gedreven of via een kapitaalvennootschap.

De wetgever heeft uitsluitend reële bedrijfsopvolgingen willen faciliteren, daarom worden voorwaarden gesteld. In art. 35b lid 5 SW is opgenomen wat onder een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.