Kennisbank voor het notariaat
Rechtspraak

Overname passiva is geen tegenprestatie als bedoeld in art. 7c UR SW oud; overname IB-latentie wel


Onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de Successiewet zoals die tot 1 januari 2010 golden, werd het verschil tussen de waarde van de onderneming op grond van art. 21 lid 4 SW (waarde in het economische verkeer plus de goodwill, maar ten minste de liquidatiewaarde) en de waarde van de in de verkrijging begrepen vermogensbestanddelen met de verplichting om de onderneming ten minste vijf jaar voort te zetten, aangemerkt als voorwaardelijk onbelast geconserveerde waarde (art. 35c lid 1 SW).…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle