LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vergoedingsvorderingen (art. 5e AWR)

Vergoedingsvorderingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Economische eigendomsoverdracht, Vergoedingsrechten Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2021
De redactie

1 Inleiding

Een vergoedingsvordering ontstaat als een echtgenoot privévermogen investeert in een gemeenschappelijk goed of in een privégoed van de andere echtgenoot, of als gemeenschappelijk vermogen wordt geïnvesteerd in een privégoed van een van de echtgenoten. Een vergoedingsvordering kan ook ontstaan als een gemeenschappelijke schuld of privéschuld van de andere echtgenoot wordt afgelost met privévermogen. Sinds 1 januari 2012 is de hoogte van de vergoedingsvordering, behoudens enkele uitzonderingen, afhankelijk van de waardeontwikkeling van het goed waarmee de vordering verband houdt (dit wordt ook wel de beleggingsleer genoemd, art. 1:87 BW en art. 1:95 en 1:96 BW).

Naar aanleiding van deze wijziging komt de vraag op of het ontstaan van een vergoedingsvordering fiscale gevolgen heeft. Doordat de omvang van het vergoedingsvordering afhankelijk is van de waardeontwikkeling van het goed waarmee de vordering verband houdt, zou kunnen worden gesteld dat sprake is van economische eigendom. De wetgever acht het niet gewenst dat de wijziging van het huwelijksvermogensrecht ertoe zou leiden dat een fiscaal relevant belang bij het onderliggende goed ontstaat voor de echtgenoot met het vergoedingsvordering (TK 2013-14, 33753, nr 3, p. 12). Per 1 januari 2014 is hiervoor een regeling opgenomen in art. 5e AWR.

Vooruitlopend op deze wetswijziging was voor de overdrachtsbelasting en inkomstenbelasting op basis van twee ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.