LOADING  
Fiscaal
Civiel

Naheffing (art. 20 AWR)

Naheffing

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Economische eigendomsoverdracht, Belasting- en invorderingsrente, Fiscale boetes Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2021
De redactie

1 Inleiding

Een belastinginspecteur kan de te weinig geheven belasting naheffen indien belasting die op aangifte behoort te worden voldaan of afgedragen, geheel of gedeeltelijk niet is betaald (art. 20 lid 1 AWR). Met dit laatste wordt gelijkgesteld het geval waarin ten onrechte of tot een te hoog bedrag, vrijstelling of vermindering van inhouding van belasting dan wel teruggaaf van belasting is verleend naar aanleiding van een gedaan verzoek. De Inspecteur kan naheffen door middel van een naheffingsaanslag (art. 20 lid 2 AWR).

2 Naheffingsaanslag of navorderingsaanslag

In de heffingswetten wordt geregeld of een bepaalde belasting wordt geheven bij wege van aanslag of bij wege van voldoening of afdracht op aangifte.

2.0.1 Belasting op aangifte (naheffing)

Bij een aangiftebelasting moet de belastingplichtige zelf de omvang van de belastingschuld vaststellen en vervolgens betalen. Voorbeelden van aangiftebelastingen zijn: de omzetbelasting (btw), overdrachtsbelasting, loonbelasting en dividendbelasting. De Inspecteur is bevoegd de belastingschuld door middel van een naheffingsaanslag later op het zijns inziens juiste bedrag vast te stellen omdat de belastingschuld helemaal niet of gedeeltelijk niet is betaald.
In tegenstelling tot de navorderingsaanslag hoeft geen sprake te zijn van een ‘nieuw feit’ (art. 16 AWR). Het is mogelijk meer dan één naheffingsaanslag op te leggen voor een bepaald belastingtijdvak. Ook dan hoeft ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.