Kennisbank voor het notariaat

Belasting- en invorderingsrente

Kennisdossier
Stroomschema’s en visuals

Stroomschema belastingrente erfbelasting (art. 30g AWR)

Stroomschema belastingrente inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting (art. 30f en 30fc AWR)

Stroomschema belastingrente overdrachtsbelasting (art. 30h AWR)