LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bestaande eigenwoningschuld (art. 10bis.1 Wet IB 2001)

Bestaande eigenwoningschuld

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 december 2019
De redactie

1 Overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden

Per 1 januari 2013 is de regeling voor de renteaftrek van de eigenwoningschuld gewijzigd. Het uitgangspunt van de wijziging is dat deze uitsluitend betrekking heeft op leningen die zijn afgesloten op of na 1 januari 2013. De wetgever heeft besloten dat voor de op 31 december 2012 bestaande gevallen een volledig eerbiedigende werking geldt, vanwege het financiële belang voor belastingplichtigen. Bestaande leningen zullen immers zelden aan de nieuwe voorwaarden voldoen en gezien de invoeringsdatum van 1 januari 2013 zou er onvoldoende tijd zijn om bestaande leningen aan te passen, waardoor belastingplichtigen geen recht meer zouden hebben op aftrek van rente (TK 2012-13, 33405, nr 3, p. 8-9).

De overgangsregeling gaat uit van de situatie dat een belastingplichtige op 31 december 2012 een eigenwoningschuld heeft. Op dit uitgangspunt geldt een aantal uitzonderingen. Het overgangsrecht is ook van toepassing indien (art. 10bis.1 lid 2 Wet IB 2001):
a. een eigenwoningbezitter zijn woning in 2012 heeft verkocht en pas in 2013 weer een nieuwe eigen woning heeft gekocht. De eigenwoningschuld net voorafgaand aan het moment van verkoop in 2012 wordt aangemerkt als de bestaande eigenwoningschuld (en valt derhalve in beginsel voor dat bedrag onder het bereik van het overgangsrecht);
b. een belastingplichtige ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.