LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastbaar feit (art. 2 WBR)

Belastbaar feit

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Appartementsrechten (splitsing), Economische eigendomsoverdracht, Koop en levering onroerende zaken, Opstal, Woonboten Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 september 2020
De redactie

1 Inleiding

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van binnen het Rijk gelegen onroerende zaken of van daarop gevestigde zakelijke rechten (art. 2 lid 1 WBR). De belasting wordt geheven over de waarde van de onroerende zaak en bedraagt in beginsel 6% (art. 14 lid 1 WBR). Vanaf 1 januari 2021 bedraagt het algemene tarief 7%. Per 1 januari 2012, met terugwerkende kracht tot en met 15 juni 2011, is een afwijkend tarief van 2% in de wet opgenomen voor de verkrijging van woningen en van beperkte rechten waaraan woningen zijn onderworpen, alsmede de verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon (art. 4 lid 1 WBR) voor zover deze aandelen middellijk of onmiddellijk woningen vertegenwoordigen. Vanaf 1 januari 2013 geldt dit tarief voor later verkregen aanhorigheden die tot de woning (gaan) behoren. 

Naast de juridische eigendomsverkrijging van onroerende zaken, is ook de verkrijging van een economische eigendom van onroerende zaken onderworpen aan overdrachtsbelasting (art. 2 lid 2 WBR) en kan onder omstandigheden zelfs een aandelenoverdracht worden belast met overdrachtsbelasting (namelijk als het een onroerendezaakrechtspersoon betreft, art. 4 WBR).

2 Begrip onroerende zaak

Voor het begrip onroerende zaak wordt aangesloten bij het civiele recht. Art. 3:3 lid 1 BW beschrijft onroerende zaken als: ‘de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.