LOADING  

Echtscheiding

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.3 - Ontbinding van de gemeenschap
Titel 8.2 - Verrekenbedingen
Titel 9.1 - Ontbinding van het huwelijk in het algemeen
Titel 9.2 - Echtscheiding
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.2 - Enige bijzondere gemeenschappen


Fiscaal
Inkomstenbelasting
Successiewet
Overdrachtsbelasting
Loonbelasting
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Bijleenregeling (art. 3.119aa Wet IB 2001)

Bijleenregeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 juni 2021
De redactie

1 Algemeen

De bijleenregeling is ondergebracht in art. 3.119aa Wet IB 2001. Deze regeling beoogt dat bij de verkoop van een eigen woning, behaalde vervreemdingsvoordelen worden geïnvesteerd in de nieuwe eigen woning. Het positieve verschil tussen de verkoopopbrengst van de woning (verkoopprijs minus de verkoopkosten) en de eigenwoningschuld is het vervreemdingssaldo eigen woning. Dit vervreemdingssaldo eigen woning wordt, ongeacht of dit saldo positief of negatief is, toegevoegd aan de eigenwoningreserve (zie voor een uitzondering onder 'Geen eigenwoningreserve voor vruchtgebruiker'). De toevoeging vindt bij de verkoper plaats zodra de woning aan de koper is geleverd. Elke toevoeging vervalt na drie jaar (art. 3.119aa lid 3 Wet IB 2001). Bij de aankoop van een eigen woning in die periode van drie jaar wordt de omvang van de eigenwoningschuld verminderd met een positieve stand van de eigenwoningreserve (art. 3.119a lid 3 onderdeel a Wet IB 2001). De eigenwoningreserve zelf wordt dan uiteraard met een gelijk bedrag verminderd (in de regel tot nihil, art. 3.119aa lid 2 Wet IB 2001).

Als een aan de eigenwoningreserve toegevoegd vervreemdingssaldo na drie jaar nog niet is aangewend, vervalt deze. Dit betekent dat na ommekomst van drie jaar geen rekening meer hoeft te worden gehouden met het behaalde vervreemdingssaldo eigen woning.
De aflossingsstand van een eigenwoningschuld (een schuld ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.