LOADING  

DoorschuifregelingenFiscaal
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting

Doorschuifregeling bij schenking van AB-aandelen (art. 4.17c Wet IB 2001)

Doorschuifregeling bij schenking van AB-aandelen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Schenking, Gemeenschap van goederen, Bedrijfsopvolging, Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), Doorschuifregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 juni 2021
De redactie

1 Inleiding

Schenking van aanmerkelijkbelangaandelen vormt voor de heffing van inkomstenbelasting een vervreemding. Bij een dergelijke vervreemding kan sprake zijn van inkomen uit aanmerkelijk belang (vervreemdingsvoordeel, art. 4.12 onder b Wet IB 2001). Ingevolge art. 4.19 lid 1 Wet IB 2001 wordt het vervreemdingsvoordeel gesteld op de overdrachtsprijs verminderd met de verkrijgingsprijs, waarbij in het geval een tegenprestatie – al dan niet gedeeltelijk - ontbreekt (zoals het geval is bij schenking of een gift), de waarde in het economische verkeer die aan de aandelen kan worden toegekend als tegenprestatie wordt aangemerkt (art. 4.22 Wet IB 2001).
Een schenking kan dus aanleiding geven tot afrekenen over het vervreemdingsvoordeel op de AB-aandelen. In art. 25 lid 9 Inv. is een betalingsfaciliteit (uitstel van betaling gedurende 10 jaar) opgenomen voor het geval een aanslag inkomstenbelasting is opgelegd in verband met vervreemding van de aanmerkelijkbelangaandelen terwijl de verkrijger de tegenprestatie schuldig is gebleven. Voorwaarden voor de faciliteit zijn dat de vervreemde aandelen ten minste 5% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de bezittingen van de vennootschap waarop het aanmerkelijk belang betrekking heeft, niet in belangrijke mate onmiddellijk of middellijk bestaan uit beleggingen. 

2 Doorschuiffaciliteit bij schenking

Sinds 1 januari 2010 is in de wet een doorschuifregeling opgenomen voor de schenking van AB-aandelen/-winstbewijzen of ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.