LOADING  

Belasting- en invorderingsrenteFiscaal
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Invorderingswet

Navordering (art. 16 AWR)

Navordering

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belasting- en invorderingsrente Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 september 2022
De redactie

1 Algemeen

Navordering van belasting kan plaatsvinden indien enig feit het vermoeden oplevert dat een aanslag ten onrechte achterwege is gebleven of tot een te laag bedrag is vastgesteld. Navordering kan ook plaatsvinden indien een in de belastingwet voorziene vermindering, ontheffing, teruggaaf of heffingskorting ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend (art. 16 AWR). Navordering speelt alleen bij aanslagbelastingen zoals de inkomsten- en vennootschapsbelasting en de erf- en schenkbelasting. Ten aanzien van belastingen die op aangifte dienen te worden afgedragen, zoals de omzetbelasting, de loonheffing en de overdrachtsbelasting kan de inspecteur de te weinig betaalde belasting naheffen (art. 20 AWR). Zie de toelichting Naheffing.   

Een Inspecteur kan tot navordering overgaan als sprake is van een nieuw feit. Met een nieuw feit wordt bedoeld een feit dat de Inspecteur eerder niet bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Dit nieuwe feit moet leiden tot een vermoeden dat een aanslag ten onrechte niet is opgelegd of tot een te laag bedrag is vastgesteld (art. 16 lid 1 AWR). Zie voor een uitspraak waarin de Inspecteur terecht mocht overgaan tot navordering nu hem een nieuw feit bekend was geworden Rechtbank Noord-Nederland 22 juli 2021 (ECLI:NL:RBNNE:2021:3158). In een procedure die is geĆ«indigd met het arrest ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.