LOADING  

Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1)

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (art. 3.123a Wet IB 2001)

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Eigen woning, Gemeenschap van goederen, Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-aftrek) 

Als de voordelen die een belastingplichtige uit diens eigen woning geniet (art. 3.112 Wet IB 2001) hoger zijn dan de aftrekbare kosten, komt een belastingplichtige in aanmerking voor de aftrek wegens geen of slechts een geringe eigenwoningschuld (art. 3.123a Wet IB 2001). Het bedrag van de aftrek wordt gevormd door het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten (art. 3.123a lid 2 Wet IB 2001). 

Met deze bepaling wordt bewerkstelligd dat over positieve inkomsten uit eigen woning in box 1 per saldo geen belasting hoeft te worden betaald. Per saldo, omdat het positieve voordeel dat uit eigen woning moet worden aangegeven door aftrek niet wijzigt. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld is een daarvan losstaande aftrekregeling in box 1. Immers is deze regeling opgenomen in afdeling 3.6A van de Wet IB 2001 en de eigenwoningregeling in afdeling 3.6. 

Voor de bepaling of recht bestaat op de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt alleen het eigenwoningforfait als voordeel uit eigen woning in aanmerking genomen. In geval van fiscaal partnerschap worden voor de berekening van de aftrek het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten van beide partners samengevoegd. Hebben de beide partners recht op de aftrek, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.