LOADING  

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)Fiscaal
Inkomstenbelasting

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (art. 4.1 Wet IB 2001)

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Gemeenschap van goederen, Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Mail a friend
Bijgewerkt tot 2 juni 2022
De redactie

1 Inleiding

In box 2 wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in de heffing betrokken. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang is het inkomen uit aanmerkelijk belang verminderd met de te verrekenen verliezen uit aanmerkelijk belang (art. 4.1 Wet IB 2001). Het tarief in box 2 bedraagt 26,9% (cijfers 2022). Het tarief voor de vennootschapsbelasting in de tweede tariefschijf bedraagt 25,8% in 2022. 

In de voorjaarsnota 2022 is opgenomen dat vanaf 2024 een tweeschijventarief in box 2 zal komen. Het basistarief bedraagt dan 26% over de eerste € 67.000 en 29,5% over het meerdere. 

Verlies uit aanmerkelijk belang wordt verrekend met inkomens uit aanmerkelijk belang van het voorgaande kalenderjaar en de zes volgende kalenderjaren (art. 4.49 lid 1 Wet IB 2001).

De kwalificatie van een aanmerkelijk belang is niet alleen relevant voor de inkomstenbelasting in box 2, maar bijvoorbeeld ook voor de terbeschikkingstellingregeling van art. 3.92 Wet IB 2001 en de fictiefloonregeling van art. 12a Wet LB.

2 Toerekening tussen partners

In de Wet IB 2001 geldt als uitgangspunt dat een inkomensbestanddeel in aanmerking wordt genomen bij diegene van de partner bij wie het opkomt. Inkomen uit aanmerkelijk belang wordt echter als een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel aangemerkt, art. 2.17 lid 5 Wet IB 2001. Dit betekent dat partners zelf mogen bepalen bij wie ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.