LOADING  

Appartementsrechten (splitsing)

Civiel
Boek 5 - Zakelijke rechten
Titel 9.1 - Algemene bepalingen


Fiscaal
Overdrachtsbelasting

Gebruik (art. 5:120 BW)

Gebruik

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Appartementsrechten (splitsing) Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020
De redactie

1 Gebruik van het privégedeelte

Een appartementseigenaar kan zijn privégedeelte zelf gebruiken, maar heeft ook de bevoegdheid dit aan een derde in gebruik te geven (art. 5:120 BW). Naast het gebruik van het privégedeelte heeft de appartementseigenaar of gebruiker ook recht op het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Aan het recht tot gebruik van het privé-gedeelte is verbonden het recht tot het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Dit medegebruik mag echter geen beletsel vormen voor het medegebruik door de andere appartementseigenaren.
Iedere appartementseigenaar mag, zonder toestemming van de overige appartementseigenaren, veranderingen aanbrengen in zijn privégedeelte. De veranderingen mogen echter geen nadeel toebrengen aan de andere privégedeelten of aan de gemeenschappelijke gedeelten.

Met betrekking tot het gebruik van privégedeelten kan het splitsingsreglement beperkingen bevatten. Een voorbeeld hiervan is dat aan het privé-gedeelte een bepaalde bestemming wordt gegeven (bijvoorbeeld woonruimte, winkel of kantoor). Het reglement kan verdere voorschriften geven met betrekking tot het gebruik, bijvoorbeeld dat geen vloer mag worden gelegd die geluidsoverlast veroorzaakt. De KNB heeft in de loop der jaren verschillende modellen ontworpen waarop veel splitsingsreglementen zijn gebaseerd. Een dergelijk Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten bevat ook een bepaling dat de vergadering van eigenaars bevoegd is in het huishoudelijk reglement regels te stellen omtrent het gebruik van de privégedeelten (zie bijvoorbeeld art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.