LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR)

Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Economische eigendomsoverdracht, Samenwonen, Ruilverkaveling Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 maart 2022
De redactie

1 Inleiding

Art. 15 lid 1 onder g WBR verleent een vrijstelling voor de verkrijging van een onroerende zaak krachtens verdeling van een gemeenschap tussen zowel gehuwde als ongehuwde samenwoners, voor zover de gemeenschap, waarin de ene samenwoner is gerechtigd voor ten minste 40% en de andere voor ten hoogste 60%, is ontstaan door een gezamenlijke verkrijging en de toedeling geschiedt aan een van de verkrijgers of iemand die als rechtverkrijgende onder algemene titel van een verkrijger in het toegedeelde goed was gerechtigd.
Behoudens uitzonderingssituaties moeten de deelgenoten én bij de verkrijging én bij de verdeling samenwonen. Voor een bespreking van de uitzonderingen zie 'Samenwonen'.

De vrijstelling geldt niet alleen voor de verkrijging bij verdeling van een gezamenlijk verkregen woonhuis, maar ook voor andere gezamenlijk verkregen onroerende zaken of beperkte rechten daarop (MvF 21 juni 2013, nr BLKB/2013/642M, onderdeel 2).

2 Gezamenlijke verkrijging

Voor de toepassing van deze vrijstelling is vereist dat de onroerende zaak gezamenlijk is verkregen. Dit betekent dat partijen op hetzelfde moment door dezelfde rechtshandeling gerechtigd moeten zijn geworden tot de onroerende zaak. De vrijstelling is dus niet van toepassing op een verdeling van de onroerende zaak in de situatie dat de gezamenlijke eigendom is ontstaan doordat samenwoner A die de volledige eigendom ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.