LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR)

Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Economische eigendomsoverdracht, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 januari 2023
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

1 Algemeen

Art. 15 lid 1 onder b WBR bevat een vrijstelling voor de verkrijging van onroerende zaken in het kader van bedrijfsopvolging in de familiesfeer. Het dient te gaan om:
a. verkrijging van onroerende zaken die behoren tot en dienstbaar zijn aan de onderneming van een ondernemer;
b. waarbij wordt verkregen door een of meer kinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, broers, zussen, halfbroers of –zussen of pleegbroers of -zussen, of hun echtgenoten of geregistreerde partners;
c. terwijl de onderneming wat betreft de bedrijfsvoering, in haar geheel (al dan niet in fasen) door de verkrijger(s) wordt voortgezet.

Ad. a
De onroerende zaken moeten dienstbaar zijn aan de onderneming. Het woongedeelte van een boerderij of van een woon/winkelpand deelt niet in de vrijstelling, omdat dit niet dienstbaar is aan de onderneming. Wel dienstbaar aan de onderneming is een woning die door een werknemer wordt bewoond.

Voor de toepassing van de vrijstelling is vereist dat wordt verkregen van een ondernemer. Met het begrip onderneming wordt bedoeld een objectieve onderneming of subjectieve onderneming in de zin van art. 3.2 Wet IB 2001 met inbegrip van het buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen (MvF 25 mei 2018, nr 2018-50125, onderdeel 1.1).

Het begrip onderneming in art. 15 lid 1 onder b WBR moet materieel worden uitgelegd waarbij wordt aangesloten bij de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.