LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verliesverrekening (art. 4.49 Wet IB 2001)

Verliesverrekening

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 januari 2022
De redactie

1 Algemeen

Het boxensysteem van de Wet IB 2001 is in beginsel een gesloten systeem. Dit heeft tot gevolg dat positieve inkomsten uit de ene box niet met negatieve inkomsten uit een andere box kunnen worden verrekend. Wel kent box 1 de mogelijkheid van verliesverrekening met inkomen in deze box uit de drie voorafgaande jaren en negen volgende jaren (art. 3.150 Wet IB 2001). Een in box 2 geleden verlies uit aanmerkelijk belang (hierna: ab-verlies) kan worden verrekend met inkomen van het voorafgaande kalenderjaar en de zes volgende kalenderjaren (art. 4.49 lid 1 Wet IB 2001). De verrekening vindt plaats in de volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan en de inkomens zijn genoten.

2 Overgang niet verrekende verliezen op fiscaal partner

Indien een belastingplichtige bij overlijden een nog niet verrekend ab-verlies overhoudt en de overledene heeft een fiscaal partner, dan wordt onder voorwaarden dit ab-verlies aangemerkt als een verlies van de langstlevende partner. Deze voorwaarden (art. 4.49 lid 4 Wet IB 2001) zijn:

  • het ab-verlies is bij de overleden partner ontstaan als gevolg van de toerekening van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen op grond van art. 2.17 Wet IB 2001;
  • het ab-verlies kan niet worden verrekend met inkomen uit aanmerkelijk belang van de jaren waarin de overledene een partner heeft;
  • het partnerschap eindigt door ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.