LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verkrijging van een erfdienstbaarheid, recht van erfpacht, opstal of beklemming (art. 11 WBR)

Verkrijging van een erfdienstbaarheid, recht van erfpacht, opstal of beklemming

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Appartementsrechten, Economische eigendomsoverdracht, Erfdienstbaarheid, Opstal, Maatstaf van heffing, Erfpacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 30 juni 2022
De redactie

1 Inleiding

Art. 11 WBR geeft een (aanvullende) regeling voor het bepalen van de maatstaf van heffing ingeval van verkrijging van een erfdienstbaarheid, recht van erfpacht, opstal of beklemming (lid 1) respectievelijk de verkrijging van een eigendom bezwaard met een dergelijk recht (lid 2). De waarde van de genoemde zakelijke rechten worden bepaald met inachtneming van de waarderingsregels die zijn opgenomen in de Bijlage behorende bij het Uitvoeringsbesluit BRV (lid 3). Teneinde ongewenst oneigenlijk gebruik van de waarderingsregels bij verkrijging van eigendom belast met een zakelijk recht (erfpachtlease) tegen te gaan, is (sinds 1 januari 2016) in lid 4 een antimisbruikbepaling opgenomen. Tot slot regelt lid 5 dat als een verkrijging van een in lid 1 genoemd zakelijk recht volgt op een eerdere verkrijging van de hoofdgerechtigdheid/bloot eigendom waarop lid 4 van toepassing was, de grondslag mag worden verminderd. Art. 11 WBR kan naar analogie worden toegepast op een recht van ondererfpacht dat wordt gevestigd op een recht van erfpacht (zie HR 8 december 1982, nr 21.419, brondocument niet beschikbaar). Ook de verkrijging van de economische eigendom van een zakelijk recht valt onder de waarderingsregels van art. 11 WBR (Hof Amsterdam 4 oktober 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY0940). Naast de verkrijging van de economische eigendom van een bestaand zakelijk recht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.