LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verhuisregelingen (art. 3.119f Wet IB 2001)

Verhuisregelingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 juli 2020
De redactie

1 Verhuisregelingen (art. 3.119f lid 1 Wet IB 2001)

Art. 3.119f Wet IB 2001 regelt op welke schuld de gevolgen van het aflossingsschema moeten worden toegepast wanneer een belastingplichtige twee eigen woningen heeft wegens toepassing van de verhuisregelingen van art. 3.111 lid 2 en 3 Wet IB 2001.
Bij een verhuizing moet de aflossingseis voor wat betreft de stand en looptijd van de aflossing voor de nieuwe woning worden voortgezet vanaf het punt waar men voor de oude woning was gebleven op het moment direct voorafgaand aan het aangaan van de schuld voor de nieuwe woning, voor zover de nieuwe schuld de oude schuld niet overtreft. Voor het meerdere – dat resteert na toepassing van de beschikking aflossingsstand – gaat in beginsel een nieuw ten minste annuïtair aflossingsschema gelden (TK 2012-13, 33405, nr 3, p. 36).
Anders gezegd, de schuld voor de nieuw aangekochte eigen woning moet vanaf het moment van de aankoop een ten minste annuïtair aflossingsschema hebben. Deze schuld neemt de aflossingseis voor wat betreft de stand en looptijd van de ‘oude’ eigenwoningschuld over voor zover de nieuwe schuld het bedrag van de oude schuld niet overtreft. Voor het meerdere gaat een nieuw annuïtair aflossingsschema lopen. Voor zover wordt verwacht dat bij de verkoop ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.