LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vereisten erflater of schenker (art. 35d SW)

Vereisten erflater of schenker

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Economische eigendomsoverdracht, Agrarisch recht, Verrekenbedingen, Goede doelen, Bedrijfsopvolging, Ficties, Ficties SW Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 april 2022
De redactie

1 Inleiding

De bedrijfsopvolgingsregeling heeft tot doel reële bedrijfsoverdrachten te faciliteren. Dit doel, en ter voorkoming van misbruik, is voor de wetgever reden geweest om een bezitseis in de wet op te nemen. Deze voorwaarde eist een band tussen de erflater/schenker en de onderneming, de medegerechtigdheid, de aanmerkelijk belang aandelen of de ter beschikking gestelde onroerende zaak. In geval van een aanmerkelijk belang of een terbeschikkinggestelde onroerende zaak heeft de bezitseis tevens betrekking op de onderneming die wordt gedreven. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat niet gefaciliteerd vermogen kort voor het overlijden of de schenking wordt omgezet in wel gefaciliteerd vermogen.

2 Bezitseis

De bezitseis houdt in dat de erflater ten minste één jaar voor het overlijden en een schenker ten minste vijf jaar voor de schenking een:

  • ondernemer was in de zin van art. 3.4 of 3.5 Wet IB 2001. Is de onderneming voortgekomen uit een BV of NV met toepassing van art. 14c Wet Vpb dan wordt de periode dat de erflater of schenker aandeelhouder was in de BV of NV bij de periode waarin hij ondernemer is opgeteld voor de bepaling of aan het bezitsvereiste wordt voldaan (art. 9 lid 1 onderdeel a UR S&E). Een commanditaire vennoot die het beheersverbod (art. 20 lid 2 WvK) overtreedt, ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.