LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 lid 7 SW)

Schenkvrijstelling overige verkrijgers

Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019
mr. A.C.M. de Vries

1 Algemeen

Voor de schenking tussen ouder en kind gelden bijzondere vrijstellingen die zijn opgenomen in art. 33 sub 5 SW. In alle andere gevallen geldt dat jaarlijks een bedrag van € 2.173 (cijfers 2019) vrij van schenkbelasting kan worden ontvangen.

2 Verhoging vrijstelling bij schenking voor eigen woning

In de periode 1 oktober 2013 en 31 december 2014 gold een vrijstelling van € 100.000 mits het geschonken bedrag was bedoeld voor de besteding aan de eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of de aflossing van een restschuld door de begiftigde (art. 33a SW jo art. 33 sub 7 SW (oud)).

Per 1 januari 2017 is deze vrijstelling opnieuw ingevoerd. Zie voor de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om deze vrijstelling toe te passen de toelichting op art. 33 sub 5 SW.

2.1 Minister van Financiën: Constructies door kruislings te schenken worden bestreden

Tijdens de parlementaire behandeling over de verhoging van de vrijstelling zoals deze gold in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 is aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om met een beroep op art. 33 sub 7 SW kruislings te schenken aan elkaars kinderen, om zo meerdere malen gebruik te kunnen maken van de tijdelijk verhoogde vrijstelling (TK 2013-14, 33752, nr 11...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.