LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 lid 7 SW)

Schenkvrijstelling overige verkrijgers

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 januari 2023
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants)

1 Algemeen

Voor de schenking tussen ouder en kind gelden bijzondere vrijstellingen die zijn opgenomen in art. 33 sub 5 SW. In alle andere gevallen geldt dat jaarlijks een bedrag van € 2.418 (cijfers 2023) vrij van schenkbelasting kan worden ontvangen. In 2021 was het jaarlijks vrijgestelde bedrag tijdelijk met € 1.000 verhoogd in verband met de coronacrisis. Hiermee beoogde de wetgever familie en vrienden van een noodlijdende ondernemer de mogelijkheid te bieden te helpen de coronacrisis door te komen. Met ingang van 1 januari 2022 is de jaarlijkse vrijstelling weer met € 1.000 verlaagd, waardoor de vrijstelling in 2023 nog altijd lager is dan in 2021.

2 Verhoging vrijstelling bij schenking voor eigen woning

In de periode van 1 oktober 2013 tot 31 december 2014 gold een vrijstelling van € 100.000 mits het geschonken bedrag was bedoeld voor de besteding aan de eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of de aflossing van een restschuld door de begiftigde (art. 33a SW jo art. 33 sub 7 SW (oud)).

Per 1 januari 2017 is deze vrijstelling (jubelton) opnieuw ingevoerd. Voor de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om deze vrijstelling toe te passen, wordt verwezen naar de toelichting op art. 33 sub 5 SW. De begiftigde moet zelf voldoen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.