LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW)

Schenkingen aan kinderen binnen een jaar

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 12 november 2021
De redactie

1 Inleiding

Alle schenkingen die in een kalenderjaar worden gedaan door ouders – gezamenlijk of afzonderlijk – aan een kind, worden voor de heffing van schenkbelasting samengeteld tot één verkrijging ter grootte van het totale bedrag van de schenkingen.
Deze bepaling voorkomt zo dat schenkingen worden gesplitst om het tarief te drukken, of dat meerdere malen een beroep kan worden gedaan op een vrijstelling.

Vergelijk voor de schenkbelasting ook art. 26 SW inzake verkrijgingen van of door partners en art. 27 SW betreffende de samentelling van meerdere schenkingen binnen één kalenderjaar door dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde. In art. 25 SW is voor verkrijgingen krachtens erfrecht door partners geregeld dat deze worden samengeteld voor de berekening van erfbelasting.

Aangenomen wordt dat art. 28 SW een uitbreiding betreft van art. 26 SW waar partners als één worden aangemerkt voor de heffing van schenkbelasting. Art. 28 SW speelt eveneens als ouders niet kwalificeren als partner in de zin van art. 1a SW. Op grond van art. 28 SW worden ook schenkingen samengeteld, die zijn gedaan in hetzelfde kalenderjaar door gescheiden ouders aan hun kind.
De samentelling werkt alleen als schenkingen plaatsvinden binnen één kalenderjaar. In geval van een schenking op 31 december van jaar 1 en op 1 januari ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.