LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 SW)

Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019
De redactie

1 Algemeen

Art. 33 onder 11 SW bevat de vrijstelling voor de schenkbelasting van verkrijgingen door rechtspersonen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend de bevordering van geestelijke of materiële belangen van werknemers ten doel hebben. Het gaat dan om de werknemers van de schenker of hun nabestaanden (zie slot onderdeel 11).

In de Successiewet van 1859 was de vrijstelling ter zake van een onverplichte donatie ten behoeve van werknemers ook al opgenomen, zij het beperkter. In het verleden vielen enkel donaties aan specifiek pensioen- en ondersteuningsfondsen onder de vrijstelling voor de schenkbelasting, maar inmiddels is dat uitgebreid tot rechtspersonen die uitsluitend of bijna uitsluitend de belangen van werknemers (of hun nabestaanden) behartigen in het algemeen. Denk hierbij aan verenigingen of stichtingen die opereren in het geestelijk of gezondheidsbelang van de werknemer. Ook schenkingen aan pensioenfondsen kunnen voor de vrijstelling kwalificeren. 

Indien een erflater binnen 180 dagen voor zijn overlijden een schenking heeft gedaan, wordt deze schenking voor de heffing van de erfbelasting fictief tot zijn nalatenschap gerekend (art. 12 SW). Uit art. 12 lid 3 onder 1 SW blijkt echter dat deze fictie niet geldt voor schenkingen in de zin van art. 33 onder 11 SW. De erfgenamen zijn over het bedrag van deze ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.