LOADING  
Fiscaal
Civiel

Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW)

Samenvoeging schenkingen binnen een jaar

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

Samenvoeging schenkingen binnen een jaar

Schenkingen die gedurende één kalenderjaar zijn gedaan door dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde worden samengeteld tot één verkrijging ter grootte van het totale bedrag van de schenkingen.
Bij de toepassing van deze samentelbepaling is van belang dat partners voor de berekening van de schenkbelasting samen als één persoon worden aangemerkt (zie art. 26 SW). Voor schenkingen door ouders binnen één kalenderjaar gedaan aan een kind, wordt verwezen naar art. 28 SW.

Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar. De aangifte schenkbelasting dient te worden gedaan binnen twee maanden na het verstrijken van het kalenderjaar waarin de schenkingen hebben plaatsgevonden (art. 46 SW). Schenkingen die zijn gedaan onder opschortende voorwaarden komen pas tot stand in het jaar dat de opschortende voorwaarde wordt vervuld (art. 1 lid 9 SW). Is dit niet binnen hetzelfde kalenderjaar, dan telt die schenking voor dat kalenderjaar niet mee. Vergelijk in dit kader ook de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 april 2020, nr AWB - 18 _ 6433, ECLI:NL:RBZWB:2020:1845.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.