LOADING  
Fiscaal
Civiel

Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW)

Samenvoeging schenkingen binnen een jaar

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 oktober 2016
mr. C.M.J.F. van Gorp

Samenvoeging schenkingen binnen een jaar

Schenkingen, gedurende één kalenderjaar gedaan door dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde, worden samengeteld tot één verkrijging ter grootte van het totale bedrag van de schenkingen.
Bij de toepassing van deze samentelbepaling is van belang dat partners voor de berekening van de schenkbelasting samen als één persoon worden aangemerkt (zie art. 26 SW). Voor schenkingen door ouders binnen één kalenderjaar gedaan aan een kind, wordt verwezen naar art. 28 SW.

Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar. De aangifte schenkbelasting dient te worden gedaan binnen twee maanden na het verstrijken van het kalenderjaar waarin de schenkingen hebben plaatsgevonden (art. 46 SW). Bedenk dat schenkingen gedaan onder opschortende voorwaarden pas tot stand komen in het jaar dat de opschortende voorwaarde wordt vervuld. Is dit niet binnen hetzelfde kalenderjaar, dan telt die schenking voor dat kalenderjaar niet mee.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.