LOADING  
Fiscaal
Civiel

SBBI en schenkbelasting (art. 33 lid 13 SW)

SBBI en schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2021
De redactie

1 Algemeen

Een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is een instelling die in de eerste plaats is gericht op het particuliere belang, maar tegelijkertijd ook het sociaal belang dient. De wetgever acht de activiteiten van een SBBI maatschappelijk wenselijk, zodat in de Successiewet 1956 vrijstellingen zijn opgenomen voor verkrijgingen door een SBBI krachtens schenking.
 
Van schenkbelasting is vrijgesteld hetgeen wordt verkregen door een SBBI, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn gedaan in het sociaal belang (art. 33 sub 13° SW)
 
De Successiewet kent geen vrijstelling voor het geval iets wordt verkregen van een SBBI. Indien een SBBI schenkt aan een ANBI of aan een andere SBBI, is die verkrijging wel vrijgesteld.

2 Goedkeurend beleid

Voor de vrijstellingen van art. 33 SW geldt een goedkeurend beleid. Dit beleid betreft onder meer de uitleg betreffende een onpersoonlijke testamentaire last.

Voor de inhoud van dit goedkeurende beleid wordt verwezen naar onderdeel 4 van MvF 29 november 2018, nr 2018-194402

Voorts is in onderdeel 2 een goedkeuring opgenomen in geval van een vermogensovergang bij een omzetting, fusie of taakafsplitsing bij stichtingen en verenigingen (buiten de sfeer van het sociaal belang).

Op verzoek wordt afgezien van heffing van schenkbelasting als aan de volgende uitgangspunten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.