LOADING  
Fiscaal
Civiel

SBBI en schenkbelasting (art. 33 lid 13 SW)

SBBI en schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants)

1 Algemeen

Een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is een instelling die in de eerste plaats is gericht op het particuliere belang, maar tegelijkertijd ook het sociaal belang dient. Art. 5c AWR omschrijft de SBBI als volgt:

Een sociaal belang behartigende instelling is een instelling:

  1. die in overeenstemming met haar regelgeving een sociaal belang behartigt;
  2. die niet aan een winstbelasting is onderworpen dan wel daarvan is vrijgesteld;
  3. die aan de leden van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt ter zake van de door die leden voor de instelling verrichte werkzaamheden geen andere beloning toekent dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld;
  4. die is gevestigd in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat.

De wetgever acht de activiteiten van een SBBI maatschappelijk wenselijk, zodat in de Successiewet 1956 vrijstellingen zijn opgenomen voor verkrijgingen door een SBBI krachtens schenking.
Van schenkbelasting is vrijgesteld hetgeen wordt verkregen door een SBBI, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn gedaan in het sociaal belang (art. 33 sub 13° SW)

De Successiewet kent geen vrijstelling voor het geval iets wordt verkregen van een SBBI. Indien een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.