LOADING  
Fiscaal
Civiel

Reguliere voordelen (art. 4.13 Wet IB 2001)

Reguliere voordelen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 september 2021
De redactie

1 Inleiding

Als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) worden aangemerkt ‘reguliere voordelen’ (verminderd met de aftrekbare kosten) en ‘vervreemdingsvoordelen’ (art. 4.12 Wet IB 2001). Anders gezegd: zowel inkomsten uit aandelen en winstbewijzen als de winst bij vervreemding van de aandelen en winstbewijzen worden belast in box 2.
Onder reguliere voordelen worden verstaan een formele dividenduitkering en een informele uitdeling van winst (verkapt dividend, vermomd dividend). Daarnaast zijn in art. 4.13 Wet IB 2001 de volgende voordelen specifiek aangemerkt als reguliere voordelen:

  • forfaitaire voordeel uit een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) of buitenlandse beleggingsmaatschappijen (BBM) (art. 4.13 lid 1 onder a jo 4.14 Wet IB 2001);
  • teruggaaf van hetgeen op aandelen is gestort (art. 4.13 lid 1 onder b Wet IB 2001);
  • teruggaaf van hetgeen op bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening is gestort (art. 4.13 lid 1 onder c Wet IB 2001);
  • teruggaaf van hetgeen op winstbewijzen is gestort of ingelegd (art. 4.13 lid 1 onder d Wet IB 2001); en
  • de nominale waarde van aandelen die worden uitgereikt door een fiscale beleggingsinstelling (art. 4.13 lid 1 onder e Wet IB 2001).

Met uitzondering van het laatstgenoemde voordeel, behoren aan aandeelhouders uitgereikte aandelen (bonusaandelen) niet tot de reguliere voordelen (art. 4.13 lid 2 Wet IB 2001).

2 Formeel dividend en verkapte winstuitdeling

Van een formeel dividend wordt gesproken indien ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.