LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overgangsregeling bestaande levensloopregelingen (art. 10a.11 Wet IB 2001)

Overgangsregeling bestaande levensloopregelingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Overgangsregeling bestaande levensloopregelingen

De levensloopregeling is geïntroduceerd op 1 januari 2006. De regeling bood werknemers de gelegenheid op individuele basis een voorziening te treffen om tijdens hun werkzame bestaan een periode van verlof op te nemen, bijvoorbeeld ten behoeve van zorgverlof, bezinning (sabbatical), ouderschapsverlof en dergelijke. Het wettelijk recht op de levensloopregeling was neergelegd in de Wet arbeid en zorg. Werknemers hadden de mogelijkheid om vrij van loonbelasting jaarlijks maximaal 12% van hun brutojaarloon toe te voegen aan hun levenslooptegoed.
Het idee achter de levensloopregeling was dat bij een opname van verlof door een werknemer, een uitkering uit het levenslooptegoed een terugval in inkomen kon compenseren. De werknemer had bij een uitkering uit het levenslooptegoed recht op een levensloopverlofkorting (art. 8.18a Wet IB 2001 (oud)).
 
Per 1 januari 2012 kon niet langer worden ingestapt in de levensloopregeling (Belastingplan 2012). Wel gold er een overgangsregeling voor opgebouwde aanspraken (art. 10a.11 Wet IB 2001 jo art. 39d Wet LB). Bij Belastingplan 2013 is de overgangsregeling die was opgenomen in het Belastingplan 2012 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 beperkt (TK 2012-13, 33402, Nota van Wijziging, nr 15 en amendement Dijkgraaf, nr 28). Per 1 januari 2022 is deze overgangsregeling vervallen. Ook zijn een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.