LOADING  
Fiscaal
Civiel

Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW)

Onzekerheid over verwantschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants)

1 Algemeen

Art. 29 SW geeft een regeling voor het geval onzekerheid bestaat over de persoon van de schenker of de begiftigde, of over de graad van verwantschap tussen beiden. Art. 29 SW bepaalt dat in die situatie de maximale belasting wordt geheven die verschuldigd zou kunnen zijn. Als nadien blijkt dat deze te hoog is vastgesteld, kan de aanslag worden verminderd.
Dit artikel is van belang voor de toepassing van art. 1 SW (Reikwijdte Successiewet), art. 24 SW (Tarief erf- en schenkbelasting) en art. 33 SW (Vrijstellingen schenkbelasting).

2 Werking art. 29 SW (lid 2)

Art. 1 lid 1 onder 2 SW bepaalt wanneer schenkbelasting wordt geheven. Eén van de vereisten is dat de schenker ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Art. 29 lid 2 SW biedt bij onzekerheid over de woonplaats een oplossing: de schenker wordt geacht in Nederland te wonen, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Wel moet vaststaan dat er een schenking heeft plaatsgevonden. Art. 24 SW bepaalt welk tarief van toepassing is. Dit is afhankelijk van de graad van verwantschap. In art. 33 SW zijn de vrijstellingen voor de schenking geregeld en ook hier wordt gekeken naar de graad van verwantschap. Indien onzekerheid bestaat over de graad van verwantschap, wordt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.