LOADING  
Fiscaal
Civiel

Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW)

Onzekerheid over verwantschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Algemeen (lid 1)

Art. 29 SW geeft een regeling voor het geval onzekerheid bestaat over de persoon van de schenker of de begiftigde, dan wel dat de graad van verwantschap tussen beiden onzeker is. Art. 29 SW bepaalt dat in die situatie de maximale belasting wordt geheven die verschuldigd zou kunnen zijn, behoudens vermindering van de aanslag voor zover nadien blijkt dat deze te hoog is vastgesteld.
Dit artikel is van belang voor de toepassing van art. 1 SW (Reikwijdte van de Successiewet), art. 24 SW (Tarief erf- en schenkbelasting) en art. 33 SW (Vrijstellingen schenkbelasting).

2 Werking art. 29 SW (lid 2)

Art. 1 lid 1 onder 2 SW bepaalt wanneer schenkbelasting wordt geheven. Eén van de vereisten is dat de schenker ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Art. 29 lid 2 SW biedt bij onzekerheid over de woonplaats een oplossing: de schenker wordt geacht in Nederland te wonen, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Wel moet vaststaan dat er een schenking heeft plaatsgevonden. Art. 24 SW bepaalt welk tarief van toepassing is. Dit is afhankelijk van de graad van verwantschap. In art. 33 SW zijn de vrijstellingen voor de schenking geregeld en ook hier wordt gekeken naar de graad van verwantschap. Indien onzekerheid ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.