LOADING  
Fiscaal
Civiel

Omzetting bestaande KEW/SEW/BEW (art. 10bis.8 Wet IB 2001)

Omzetting bestaande KEW/SEW/BEW

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2020
De redactie

Omzetting bestaande KEW/SEW/BEW

Een KEW kan zonder dat fiscaal afkoop wordt verondersteld, worden omgezet in een andere KEW, SEW of BEW indien kan worden gezegd dat omzetting van de KEW plaatsvindt in een ander soortgelijk product (art. 10bis.8 Wet IB 2001). Een wijziging van de begunstigde en het verzekerd lijf in geval van omzetting in een andere KEW kan derhalve fiscaal geruisloos plaatsvinden, mits de nieuwe kapitaalverzekering voldoet aan de voorwaarden om te kunnen worden aangemerkt als KEW. Datzelfde geldt in geval van een omzetting van een KEW in een SEW of BEW.

Het nieuwe product wordt dan geacht een voortzetting te zijn van het oude product. Dit betekent dat de ingelegde bedragen, de termijn waarin premies zijn betaald en de bandbreedte tussen de hoogste en laagste premies worden meegenomen naar het nieuwe product. Als voorwaarde wordt voorts aan een geruisloze omzetting gesteld dat het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van de KEW op 31 december 2012 of bij het ontbreken van een gegarandeerd kapitaal, de op grond van de overeenkomst zoals deze op 31 december 2012 luidde te betalen premie nadien niet is verhoogd en de looptijd na 31 december 2012 niet is verlengd.

Niet is vereist dat de nieuwe kapitaalverzekering, spaarrekening of het nieuwe beleggingsrecht bij dezelfde instelling ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.