LOADING  
Fiscaal
Civiel

Navordering (art. 16 AWR)

Navordering

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 juni 2021
De redactie

1 Algemeen

Navordering van belasting kan plaatsvinden indien enig feit het vermoeden oplevert dat een aanslag ten onrechte achterwege is gebleven of tot een te laag bedrag is vastgesteld. Navordering kan ook plaatsvinden indien een in de belastingwet voorziene vermindering, ontheffing, teruggaaf of heffingskorting ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend (art. 16 AWR). Navordering speelt alleen bij aanslagbelastingen zoals de inkomsten- en vennootschapsbelasting en de erf- en schenkbelasting. Ten aanzien van belastingen die op aangifte dienen te worden afgedragen, zoals de omzetbelasting, de loonheffing en de overdrachtsbelasting kan de inspecteur de te weinig betaalde belasting naheffen (art. 20 AWR). Zie de toelichting Naheffing.   

Een Inspecteur kan tot navordering overgaan als sprake is van een nieuw feit. Met een nieuw feit wordt bedoeld een feit dat de Inspecteur eerder niet bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Dit nieuwe feit moet leiden tot een vermoeden dan een aanslag ten onrechte niet is opgelegd of tot een te laag bedrag is vastgesteld (art. 16 lid 1 AWR).

De bevoegdheid tot navordering vervalt na een termijn van vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan (art. 16 lid 3 AWR). Indien uitstel voor het doen van aangifte ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.