LOADING  
Fiscaal
Civiel

Melding overdracht economische eigendom (art. 54 WBR)

Melding overdracht economische eigendom

Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 februari 2017
De redactie

1 Samenvatting

Degene die de economische eigendom van een onroerende zaak overdraagt, is gehouden om hiervan melding te maken bij de Inspecteur (art. 54 WBR). De melding moet worden gedaan binnen twee weken na de overdracht. Hoewel de verkrijger belastingplichtige is voor de overdrachtsbelasting, is de overdrager hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde overdrachtsbelasting (art. 42 lid 2 Inv.). Met deze twee regelingen moet worden zeker gesteld dat overdrachtsbelasting wordt geheven over de verkrijging van de economische eigendom van een onroerende zaak.

2 Meldingsplicht bij overdracht economisch eigendom

De verkrijging van de economische eigendom van een onroerende zaak, fictieve onroerende zaak of recht waaraan een (fictieve) onroerende zaak is onderworpen, is belast met overdrachtsbelasting (art. 2 lid 2 WBR). Voor de overdracht van de economische eigendom is geen notariële akte of ander schriftelijk stuk vereist. Een mondelinge overeenkomst is voldoende om de economische eigendom over te dragen. Daardoor ontbreekt het de Belastingdienst aan een controlemiddel om overdrachtsbelasting te heffen. Om die reden bepaalt art. 54 WBR dat als een verkrijging van de economische eigendom niet wordt neergelegd in een notariële akte, de vervreemder van de economische eigendom verplicht is binnen twee weken na de verkrijging aan de inspecteur te melden dat de economische ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.