LOADING  
Fiscaal
Civiel

Meesleepregeling (art. 4.9 Wet IB 2001)

Meesleepregeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 augustus 2020

Algemeen

Van de meetrekregeling van art. 4.10 Wet IB 2001 moet worden onderscheiden de meesleepregeling (art. 4.9 Wet IB 2001). Op basis daarvan worden ook de overige aandelen in of winstbewijzen van een vennootschap waarin de belastingplichtige met andere vermogensbestanddelen (aandelen, opties, winstbewijzen) een zelfstandig aanmerkelijk belang houdt, tot het aanmerkelijk belang gerekend. 

Zowel voor de toepassing van de meetrekregeling als de meesleepregeling worden met aandelen en winstbewijzen gelijkgesteld koopopties op aandelen en winstbewijzen (art. 4.4 Wet IB 2001). Deze gelijkstelling geldt niet voor de toepassing van art. 4.6 en art. 4.7 Wet IB 2001.

Voorbeelden:

  • X heeft 10% aandelen A BV en koopopties op 3% aandelen A BV. De koopopties worden voor de toepassing van art. 4.6 Wet IB 2001 niet gelijkgesteld met aandelen, maar voor de toepassing van de meesleepregeling wel, zodat de koopopties bij X tot zijn aanmerkelijk belang worden gerekend. X heeft immers door zijn 10% aandelenbelang een aanmerkelijk belang op grond van art. 4.6 Wet IB 2001. 
  • Heeft X 3% aandelen A BV en koopopties op winstbewijzen die rechtgeven op 10% van de jaarwinst dan heeft X geen aanmerkelijk belang. De gelijkstelling van opties op winstbewijzen met winstbewijzen geldt niet voor art. 4.6 Wet IB 2001.
  • Heeft X 3% aandelen A BV en koopopties op 3% aandelen ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.