LOADING  
Fiscaal
Civiel

Kamerverhuurvrijstelling (art. 3.114 Wet IB 2001)

Kamerverhuurvrijstelling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Eigen woning, Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Kamerverhuurvrijstelling

Een gedeelte van een eigen woning dat wordt verhuurd, valt niet onder de eigenwoningregeling en wordt belast in box 3 tegen een forfaitair rendement met als enige 'kosten' aftrek het aan de verhuurde kamer toerekenbare deel van de eigenwoningschuld van de woning. Een uitzondering op deze hoofdregel vormt de kamerverhuurvrijstelling van art. 3.114 Wet IB 2001. Bij fictie wordt de verhuurde kamer gerekend tot de eigen woning. We spreken van een fictie omdat de kamer feitelijk aan de huurder ter beschikking wordt gesteld, en niet meer aan de belastingplichtige ter beschikking staat. De kamer is dan in beginsel geen onderdeel meer van de eigen woning.

2 Voorwaarden kamerverhuurvrijstelling

Een verhuurd gedeelte wordt toch aangemerkt als onderdeel van de eigen woning wanneer in een kalenderjaar de opbrengsten niet meer bedragen dan € 5.711 per jaar (cijfers 2022) / € 5.668 (cijfers 2021) / € 5.506 (cijfers 2020) en aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het gedeelte is geen zelfstandige woning;
  • het gedeelte maakt onderdeel uit van de eigen woning van de belastingplichtige;
  • de verhuur is anders dan voor korte duur; en
  • de belastingplichtige en de huurder staan gedurende de verhuur op hetzelfde adres in de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven. Anders dan Hof Den Haag (1 mei 2020, nr BK-19/00747, ECLI:NL:GHDHA:2020:887) oordeelt de Hoge Raad ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.