LOADING  
Fiscaal
Civiel

Kamerverhuurvrijstelling (art. 3.114 Wet IB 2001)

Kamerverhuurvrijstelling

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2018
De redactie

1 Kamerverhuurvrijstelling

Een gedeelte van een eigen woning dat wordt verhuurd, valt niet onder de eigenwoningregeling en wordt belast in box 3 tegen een forfaitaire rendement met als enige 'kosten' aftrek het aan de verhuurde kamer toerekenbare deel van de eigenwoningschuld van de woning. Een uitzondering op deze hoofdregel vormt de kamerverhuurvrijstelling van art. 3.114 Wet IB 2001. Bij fictie wordt de verhuurde kamer gerekend tot de eigen woning. We spreken van een fictie omdat de kamer feitelijk aan de huurder ter beschikking wordt gesteld, en niet meer aan de belastingplichtige ter beschikking staat. De kamer is dan in beginsel geen onderdeel meer van de eigen woning.

1.1 Voorwaarden kamerverhuurvrijstelling

Een verhuurd gedeelte wordt toch aangemerkt als onderdeel van de eigen woning wanneer in een kalenderjaar de opbrengsten niet meer bedragen dan € 5.246 per jaar (cijfers 2018) / € 5.367 (cijfers 2019) en aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het gedeelte is geen zelfstandige woning;
  • het gedeelte maakt onderdeel uit van de eigen woning van de belastingplichtige;
  • de verhuur is anders dan voor korte duur; en
  • de belastingplichtige en de huurder staan gedurende de verhuur op hetzelfde adres in de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven.

Met een zelfstandige woning wordt bedoeld een (deel van de) woning die een eigen toegang heeft en welke de bewoner ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.