LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffingsrente (vervallen) (art. 30f AWR)

Heffingsrente (vervallen)

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belasting- en invorderingsrente Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

Per 1 januari 2015 is de heffingsrente vervangen door de belastingrente. Hieronder wordt de regeling beschreven zoals deze tot en met 31 december 2012 gold.

Heffingsrente is een vergoeding voor gemiste rente (art. 30f AWR). Deze moet door de belastingdienst aan de belastingplichtige worden vergoed indien de belastingplichtige teruggaaf van belasting wordt verleend, ofwel een te hoge (voorlopige) aanslag wordt nadien verlaagd, art. 30g AWR. Het omgekeerde kan zich ook voordoen, aan de belastingplichtige wordt een naheffingsaanslag opgelegd, omdat deze te weinig belasting heeft betaald aan de belastingdienst. Ook hierover wordt heffingsrente berekend, art. 30h AWR. Het bedrag van de heffingsrente wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld door de inspecteur, art. 30j AWR. Heffingsrente verschilt van invorderingsrente (art. 28 Inv.) in die zin dat invorderingsrente is verschuldigd wanneer verschuldigde belasting te laat wordt voldaan. Per 1 januari 2013 is een nieuwe renteregeling in werking getreden (ingevoerd bij Belastingplan 2012). De nieuwe regeling sluit aan bij de verzuimrente in de Algemene wet bestuursrecht. De heffingscomponent van de regeling zal voortaan belastingrente worden genoemd. De belastingrente ziet op de periode tot aan de vaststelling van de belastingverplichting of het recht op teruggaaf bij een belastingaanslag. De inspecteur zal belastingrente in rekening brengen als door ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.