LOADING  
Fiscaal
Civiel

Genietingstijdstip (art. 13a Wet LB)

Genietingstijdstip

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 september 2021
De redactie

1 Algemeen

Het tijdstip waarop loon wordt genoten, is het moment waarop het betaald of verrekend wordt, ter beschikking van de werknemer wordt gesteld, rentedragend wordt dan wel vorderbaar en tevens inbaar wordt, art. 13a lid 1 Wet LB 1964.
Loonbelasting moet worden ingehouden door (a) degene, tot wie een of meer personen in dienstbetrekking staan, (b) degene, die aan een of meer personen loon uit een vroegere dienstbetrekking tot hemzelf of tot een ander verstrekt of (c) degene, die ingevolge een aanspraak die niet tot het loon behoort, aan een of meer personen uitkeringen of verstrekkingen uit een dienstbetrekking tot een ander doet, art. 6 lid 1 Wet LB 1964.

Aan de rechter is de casus voorgelegd waarin onduidelijk was of een uitkering uit een stamrecht-BV kwalificeerde als een lening tussen een stamrecht-BV en belanghebbende of dat sprake was van een uitkering van loon zodat loonbelasting had moeten worden ingehouden. Hof Den Haag (21 mei 2010, nr BK-09/00471, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM9538) heeft geoordeeld dat in casu onaannemelijk is dat sprake is van een lening. Een overeenkomst waarin de lening is vastgelegd ontbreekt, de bedongen rente is bijgeboekt in rekening-courant en er zijn geen afspraken gemaakt over aflossingen of zekerheden gesteld. Het ingestelde cassatieberoep is door de Hoge Raad afgedaan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.