LOADING  
Fiscaal
Civiel

Forfaitair voordeel uit VBI (art. 4.14 Wet IB 2001)

Forfaitair voordeel uit VBI

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 april 2018

1 Forfaitair voordeel uit VBI

Een aanmerkelijkbelanghouder in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) dient jaarlijkse een forfaitair voordeel in aanmerking te nemen als regulier voordeel (art. 4.13 lid 1 onder a Wet IB 2001). Dit forfaitaire voordeel bedraagt in 2018 5,38% van de waarde in het economische verkeer bij het begin van het kalenderjaar van het aanmerkelijk belang (grondslag). In 2017 gold een forfaitair rendement van 5,39% en tot 1 januari 2017 van 4%. Vanaf 1 januari 2017 wordt jaarlijks aangesloten bij het rentepercentage dat voor dat jaar geldt voor de hoogste schijf in box 3 (Belastingplan 2017, Stb. 2016, 544).
Op het forfaitaire voordeel komen de daadwerkelijk in het betreffende jaar genoten reguliere voordelen (dividend) in mindering (art. 4.14 lid 1 Wet IB 2001) maar niet verder dan nihil. Met andere woorden als de VBI een dividend uitkeert ter grootte van in 2018 5,38% of meer van de grondslag, wordt in 2018 geen forfaitair voordeel in aanmerking genomen. In dat geval wordt het daadwerkelijk genoten voordeel als regulier voordeel belast. Indien bijvoorbeeld 3% aan dividend is uitgekeerd, dan wordt nog 2,38% forfaitair voordeel in aanmerking genomen zodat in totaal over 5,38% wordt geheven.

Als de aandelen in de loop van het kalenderjaar worden verkregen, wordt het forfaitaire voordeel naar ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.