LOADING  
Fiscaal
Civiel

Forfaitair voordeel uit VBI (art. 4.14 Wet IB 2001)

Forfaitair voordeel uit VBI

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022

1 Forfaitair voordeel uit VBI

Een aanmerkelijkbelanghouder in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) dient jaarlijkse een forfaitair voordeel in aanmerking te nemen als regulier voordeel (art. 4.13 lid 1 onder a Wet IB 2001). Dit forfaitaire voordeel bedraagt 5,53% (cijfers 2022) van de waarde in het economische verkeer bij het begin van het kalenderjaar van het aanmerkelijk belang (grondslag). Vanaf 1 januari 2017 wordt jaarlijks aangesloten bij het rentepercentage dat voor dat jaar geldt voor de hoogste schijf in box 3 zoals vastgelegd in art. 5.2 Wet IB 2001(Belastingplan 2017, Stb. 2016, 544).
Op het forfaitaire voordeel komen de daadwerkelijk in het betreffende jaar genoten reguliere voordelen (dividend) in mindering (art. 4.14 lid 1 Wet IB 2001) maar niet verder dan nihil. Met andere woorden als de VBI in 2021 een dividend uitkeert ter grootte van 5,53% of meer van de grondslag, wordt in 2021 geen forfaitair voordeel in aanmerking genomen. In dat geval wordt het daadwerkelijk genoten voordeel als regulier voordeel belast. Indien bijvoorbeeld 3% aan dividend is uitgekeerd, dan wordt nog 2,53% forfaitair voordeel in aanmerking genomen zodat in totaal over 5,53% wordt geheven.

Als de aandelen in de loop van het kalenderjaar worden verkregen, wordt het forfaitaire voordeel naar tijdsgelang berekend, waarbij gedeelten van een kalendermaand ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.